НАЙ-ЧЕТЕНИТЕ НОВИНИ ДО 07:58

СВЪРЗАНИ НОВИНИ

Смолян: Кметът Николай Мелемов оттегля предложенията в наредбата за кучетата поради  голямото обществено недоволство в социалните мрежи

Смолян: Кметът Николай Мелемов оттегля предложенията в наредбата за кучетата поради голямото обществено недоволство в социалните мрежи

23 Юни 2017 | 12:21 | Агенция "Фокус"
Смолян. Кметът Николай Мелемов оттегля предложението на проекта за изменение и допълнение на Наредбата за придобиване, регистрация, притежаване, отглеждане и контрол на кучетата на територията на община Смолян. Това съобщиха от пресцентъра на Община Смолян. Мотивът на градоначалника е голямото обществено недоволство от страна на граждани в социалните мрежи с предлаганите промени във въпросната Наредба. Дебатите бяха основно за забранените места за разхождане на домашните любимци, храненето на безстопанствените кучета и размера на санкциите.
Кметът се съобразява и цени мнението на хората, а също им благодари за изразената позиция. Той призовава смолянчани да следят сайта на община Смолян и ги кани да посещават обществените обсъждания, организирани от Общината. Припомняме, че на проведеното обществено обсъждане за допълнение на Наредба №1 за кучетата, проведено на 19 юни т. г., присъстваха много малко граждани, а дебатът по нея се осъществи в социалните мрежи.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Смолян: В Общината се проведе публично обсъждане на изменението и допълнението на Наредбата за кучетата

Смолян: В Общината се проведе публично обсъждане на изменението и допълнението на Наредбата за кучетата

20 Юни 2017 | 17:51 | Агенция "Фокус"
Смолян. Публично обсъждане на изменението и допълнението на Наредбата за придобиването, регистрацията, притежаването, отглеждането и контрола на кучетата на територията на Община Смолян се проведе в местната администрация. В него взеха участие зам.-кметовете Венера Аръчкова, инж. Мариана Цекова, общински съветници, кметове на кметства и граждани. Това съобщиха от пресцентъра на Общината.
Основната причина, налагаща изменението на въпросната Наредба е промяната в Закона за ветеринарномедицинската дейност/ЗВД/, обясни инж. Цекова. До 2016г., преди да влязат в сила измененията на ЗВД от 19.02.2016г. в чл. 175, ал. 2, т. 6 от същия гласи, че: Освобождават се от такса собствениците на ловни кучета. Но след влизане в сила на промените в т. 6 ловните кучета се заменят с кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект.
От това следва, че ловните кучета минават в категорията, за която се заплаща такса за притежаване на куче. Таксата е определена в чл. 51, ал. 1 от Наредба № 2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Смолян и е в размер на 20 лв.
Практиката до момента е показала, че масово се регистрират кучета, които са освободени от такса. Регистрите от населените места, които постъпват в община Смолян са предимно с ловни кучета. Има ловджии, които са собственици на повече от едно куче. И така се получава регистриране предимно на освободените от такса кучета.
Затова се предлага ловните кучета да бъдат регистрирани, съответно след заплащане на необходимата такса.
Досегашният текст на чл. 6, ал. 1 се изменя и придобива следната редакция:
От заплащане на такса за притежаване на куче се освобождават собствениците на:
1. Кучета на инвалиди;
2. Кастрирани кучета;
3. Кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект;
4. Служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;
5. Кучета, използвани от Българския червен кръст;
6. Кучета, използвани за опитни цели;
7. Кучета с поставен микрочип /за първата година от тяхното регистриране/, съгласно чл. 39 от Закона за защита на животните;
Друг проблем, който изисква търсенето на нови решения е храненето от граждани на безстопанствени кучета и котки. Наличието им е една от причините за замърсяване на градската среда. Освен че са опасни за хората, поради възможност от ухапване, тези животни могат да са преносители на болести и зарази, които са опасни за здравето и живота на хората.
Едно от предложенията е забраната за хранене на бездомните кучета и котки. С въвеждането на тази забрана се цели да се предотврати увеличаване на популацията им.
Ако някой гражданин иска да храни такива животни, то той може да ги отглежда като домашни любимци, съгласно законовите изисквания – на собствен терен, кучето да притежава ветеринарномедицинска и административна регистрация.
Забраната за хранене на бездомни кучета ще доведе до намаляване риска от инциденти и е мярка за намаляване на броя на безстопанствените животни и ограничаване на популацията им.
Досегашният текст на чл. 16 се допълва т. 12 и придобива следната редакция:
Забранява се:
1. Разхождането на кучета на територията на детски ясли, детски градини, детски и спортни площадки, стадиони и училища; както и в дворовете на здравни заведения и заведения за социални грижи и на места, обозначени със забранителни табели;
2. Всякакво разхождане на кучета в гр. Смолян на територията на:
А) Площад „Свобода“ и градската пешеходна зона на бул. „България“;
Б) Площад „Александър Стамболийски“ (църквата „Св. Висарион Смоленски“);
В) Площадно пространство на Амфитеатъра – „Нов център“ - гр. Смолян;
Г) Площадно пространство на паметник „Полковник Серафимов“ – Нов център – гр. Смолян и градинката пред Съда;
Д) Парково пространство в района на „Планетариум“ гр. Смолян;
Е) Парково пространство в района на „Чинара“ гр. Смолян;
Ж) Парково пространство в района на Регионален исторически музей и Регионална библиотека „ Николай Вранчев“ гр. Смолян.
З) Площадно пространство на Читалище „Балкански просветител“ кв. Райково;
И) Площадно пространство на Читалище „Славееви гори“ кв. Райково и градинката на Паметника на героите;
Й) Площад „Възраждане“ – Читалище „Кирил Маджаров“ кв. Устово;
3. Разхождането на кучета от малолетни лица;
4. Отглеждането на куче, което с поведението си системно безпокои живеещите в съседство хора;
5. Отглеждането на кучета в околоблокови пространства, на открити тераси и балкони и стълбищни площадки на сгради в режим на етажна собственост.
6. Въвеждане на кучета в търговски обекти и обществени места, с изключение кучета-водачи, придружаващи слепи хора;
7. Отглеждането и развъждането на кучета, с цел добиване на кожи и месо от тях;
8. Организирането и провеждането на борби с кучета и други животни;
9. Транспортирането на кучета с обществен транспорт, с изключение на кучета на МВР и кучета водачи на слепи хора;
10. Ловенето и умъртвяването на кучета, освен в случаите и по начина, регламентиран в Закона за ветеринарномедицинската дейност и Закона за защита на животните;
11. Насъскването на кучета едно срещу друго.
12. Храненето на безстопанствени кучета и котки на терени, предназначени за обществено ползване.
Досегашният текст на чл. 24 се допълва ал. 3 и придобива следната редакция:
/1/ За административни нарушения по настоящата наредба на виновните физически лица се налага глоба от 20 /двадесет/ до 300 /триста/ лева, а на еднолични търговци и юридически лица имуществена санкция в размер от 300 /триста/ до 1 000 /хиляда/ лева.
/2/ При ухапване или нараняване на хора от куче, на собствениците им се налагат глоби, както следва: за физически лица от 200 /двеста/ до 1 000 /хиляда/ лева, а на еднолични търговци и юридически лица имуществена санкция в размер от 1 000 /хиляда/ до 5 000 /пет хиляди/ лева.
/3/ При нарушение на чл. 16, т. 12 се налага глоба в размер на 50 /петдесет/ лева.
На въпрос защо таксата за регистрация на куче е 20 лв., а в някои общини е по-ниска, зам.-кметът Аръчкова обясни че наредба №2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Смолян , която се цитира не е приета от Общинския съвет и затова администрацията работа с Наредбата №2 от 2012 г. Това обществено обсъждане касае контролът върху кучетата. Нашата Наредба е действаща от 2012 г., а . Общинският съвет определя размерите на таксите. По така предложената Наредба по действащото законодателство, таксата е 20 лв., поясни зам.-кметът Аръчкова.
По думите и коментарът е повече за безстопанствените кучета, а не за регистрираните. В закона много общо е записано „кучета на инвалиди”. Трябва да бъде уточнено за каква категория инвалиди става въпрос. Проблем има и с граждани, които притежават 6,7 и 10 кучета, а на адрес е регистрирано само едно, другите- не. И тук законът не е уточнил колко кучета могат да бъдат на адрес, коментира Аръчкова.
За тази година имаме регистрирани 17 кучета, от които стопаните платили такса за 6 , посочи инж.Цекова. Пререгистрирани са 9 четириноги от които са само за три са платени такси. Независимо, че виждаме толкова много кучета със стопани, никой не си прави труда да ги регистрира.
Приветствам решението на общината да има глоби за тези, които хранят кучета и котки, посочи Златка Петрова, домоуправител на блок в Смолян. Тя сподели, че живее над Културния комплекс и редовно има оставена храна, която събира глутници от псета.
Администрацията отправя апел към гражданите да подават всякакви сигнали, свързани с нарушенията на Наредбата.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

СНИМКА НА ДЕНЯ
Израелският премиер Бенямин Нетаняху се срещна с френския президент Еманюел Макрон в Париж. 10 декември 2017 г.
Израелският премиер Бенямин Нетаняху се срещна с френския президент Еманюел Макр...

ВИДЕО
Наводненията в Гърция взеха жертви
Наводненията в Гърция взеха жертви
Официалната страница Информационна Агенция Фокус във Facebook
Начало | Услуги | Архив | Партньори | Тарифи | Радио реклама | За нас | Общи условия | Кариери | Контакти |
© 2017 Информационна агенция ФОКУС Съдържанието на Информационна агенция ФОКУС и технологиите, използвани в интернет страницата, са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. Всички текстови, аудио, видео, фотографски и графични изображения, публикувани в базата данни, са собственост на Информационна агенция ФОКУС, освен ако изрично е посочено друго. ПОЛЗВАТЕЛИТЕ и АБОНАТИТЕ се задължават да използват материали от информационната база данни съгласно Общите условия на Информационна агенция ФОКУС и действащото в Република България законодателство.