НАЙ-ЧЕТЕНИТЕ НОВИНИ ДО 23:48

СВЪРЗАНИ НОВИНИ

Парламентът ще разгледа на първо четене промени в Закона за съдебната власт

Парламентът ще разгледа на първо четене промени в Закона за съдебната власт

13 Октомври 2017 | 07:14 | Агенция "Фокус"
София. Парламентът ще разгледа на първо четене промени в Закона за съдебната власт. Това предвижда програмата за работа на Народното събрание. Предлаганите промени са свързани с института на командироване на магистрати в системата на прокуратурата на Република България и следствените органи на незаети щатни бройки. Промените касаят и разпределението на свободните щатни длъжности за първоначално назначаване в органите на съдебната власт. Друга част от промените в Закона за съдебната власт засягат необходимостта от прехвърляне на осигурителните партиди на съдиите по вписванията от страната в град София. Законодателното предложение цели да бъде възстановена предходната правна уредба, която следва логиката на статута на съдиите по вписванията и държавните съдебни изпълнители и на устройството на съдебната система. В 11.00 часа ще започне петъчният парламентарен контрол, като в него участие ще вземат четирима министри от кабинета. На депутатски питания ще отговарят министърът на енергетиката Теменужка Петкова, министърът на културата Боил Банов, вътрешният министър Валентин Радев и други.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Предложения за промени в Закона за съдебната власт са изпратени от Инспектората към ВСС на министъра на правосъдието Цецка Цачева

Предложения за промени в Закона за съдебната власт са изпратени от Инспектората към ВСС на министъра на правосъдието Цецка Цачева

18 Септември 2017 | 15:05 | Агенция "Фокус"
София. Предложения за промени в Закона за съдебната власт са изпратени от главния инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС) Теодора Точкова на министъра на правосъдието Цецка Цачева. Те целят преодоляване на част от проблемите при проверките на имуществените декларации на магистратите. Това съобщиха от пресцентъра на ИВСС. Предлага се в ЗСВ изрично да е регламентирано, че в декларациите за имущество и интереси магистратите декларират съгласие Инспекторатът към ВСС да има достъп до фактите и обстоятелствата, съставляващи банкова тайна. ИВСС ще иска разкриване на банкова тайна само за магистратите, които не са декларирали писмено своето съгласие. Друго важно предложение е срокът за проверка на имуществените декларации на магистратите да е шестмесечен, а не тримесечен.
В декларациите за имущество и интереси магистратите да декларират съгласие Инспекторатът към ВСС да има достъп до фактите и обстоятелствата, съставляващи банкова тайна. Това е едно от предложенията за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (ЗСВ), които главният инспектор Теодора Точкова изпрати на министъра на правосъдието Цецка Цачева. Целта е да се преодолеят част от проблемите, породени от прилагането на действащите от 1 януари 2017 г. текстове на раздел Iа „Проверка на имуществените декларации на съдиите, прокурорите и следователите” на глава девета от ЗСВ.
При изрично регламентиране в ЗСВ и фактическо получаване на писмено съгласие Инспекторатът към ВСС ще получава сведения, съставляващи банкова тайна, без сложната процедура по искане на разрешение от съответния районен съд. Инспекторатът към ВСС ще иска разкриване на банкова тайна само за съдиите, прокурорите и следователите, които не са декларирали писмено своето съгласие за достъп до данните, необходими за проверка на имуществените им декларации, част от които са банкова тайна.
Инспекторатът към ВСС предлага даването на съгласие за разкриване на банкова тайна да бъде изрично предвидено в ЗСВ, за да се избегне необходимостта от нотариална заверка на съгласието, каквато изискват кредитните институции съгласно вътрешните си правила. При изрична регламентация в ЗСВ магистратите ще дават съгласие за разкриване на банковата тайна без нотариална заверка, спестявайки време и средства.
Това предложение за промяна в ЗСВ ще намали до известна степен броя на съдебните дела по искания на Инспектората към ВСС за разкриване на банкова тайна по повод извършваните проверки на имуществените декларации. Инспекторатът към ВСС ще продължи да иска разкриване на банкова тайна не само за магистратите, които не са декларирали писмено своето съгласие за достъп, но за близките на всички съдии, прокурори и следователи – съпрузи, лица, с които са във фактическо съжителство, и непълнолетните им деца.
С предложението банковата тайна да се разкрива от районния съд, в чийто район е постоянния адрес на магистрата или неговите близки, ще се преодолее противоречивата практика на районните съдилища относно местната подсъдност по тези искания.
Главният инспектор предлага да се запълни празнота в ЗСВ - Инспекторатът към ВСС да получава от БНБ наред с информацията за паричните задължения на магистратите и техните близки, но и информация за номерата на банковите сметки, техните титуляри и упълномощените да се разпореждат със сметките лица, както и за лицата, наематели на сейфове в банки и техните пълномощници.
Срокът за проверка на имуществените декларации да е шестмесечен, а не тримесечен, е друго предложение за изменение на ЗСВ, направено от главния инспектор.
Определеният в ЗСВ тримесечен срок за проверка на имуществените декларации не е достатъчен. Броят на магистратите, задължени да подадат пред Инспектората към ВСС ежегодна декларация за имущество и интереси, е 4199 към 1 януари 2017 г. Проверките включват разкриването на банкова и застрахователна тайна, разпростират се не само по отношение на съпрузите и непълнолетните деца на деклараторите, а и на лицата, с които фактически съжителстват на съпружески начала.
Освен това Инспекторатът към ВСС има правомощията по проверка на декларациите за имущество и интереси на съдии, прокурори и следователи от 1 януари 2017 г., поради която причина проверките се извършват без наличието на нарочен софтуерен продукт. Разработването на такъв софтуер е в процес на възлагане.
Следващо предложение на главния инспектор цели преодоляване на друг пропуск в ЗСВ. Целта е на административно наказване за неподаване на имуществена декларация да подлежат и бивши вече съдии, прокурори и следователи - загубили статута на магистрат към момента на изтичане на срока за подаването на декларациите. Според сегашната редакция на чл. 408а, ал. 1 от ЗСВ на административно наказване подлежат само действащите магистрати, които не са подали имуществени декларации в срок.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Парламентът прие окончателни промени в Закона за съдебната власт, от ВСС обявиха, че ще поискат президентът да върне част от тях за ново обсъждане (ОБЗОР)

Парламентът прие окончателни промени в Закона за съдебната власт, от ВСС обявиха, че ще поискат президентът да върне част от тях за ново обсъждане (ОБЗОР)

27 Юли 2017 | 21:31 | Агенция "Фокус"
София. Парламентът прие окончателни промени в Закона за съдебната власт (ЗСВ). Депутатите решиха член на ВСС с изтекъл мандат да може да подаде молба, за да бъде възстановен на длъжност равна по степен в съдебната йерархия. Ще има възможност и да бъде възстановен на длъжността, която е заемал преди членството си във ВСС. Както досега в едномесечен срок след възстановяването на длъжността членовете на ВСС с изтекъл или предсрочно прекратен мандат получават оценка за дейността си по методика, приета от пленума на ВСС.
Промените въвеждат отстраняване от длъжност на магистрати във всички случаи на обвинение за тежко умишлено престъпление от общ характер. Всички магистрати, а не само новоназначените, ще трябва да подават декларация, в която да се разкриват техните дейности и членства, което цели да се гарантира независимостта и равнопоставеността на магистратите. Както досега съдиите, прокурорите и следователите могат свободно да образуват и да членуват в организации, които защитават професионалните им интереси. Тези организации не могат членуват във федерации и конфедерации на синдикални организации на работници и служители.
Парламентът прие още съдии, прокурори и следователи да могат да получават възнаграждения за научна или преподавателска дейност, както и за упражняване на авторски права, участие в международни програми и проекти и по възложени от НС или ВСС проекти.
Народните представители решиха Съвет по партньорство към ВСС да осъществява диалог по въпросите, свързани с професионалните интереси на съдии, прокурори и следователи. Организацията и дейността му ще определя с наредба на пленума на ВСС.
По време на дебатите в зала зам.-председателят на ПГ на БСП Крум Зарков заяви, че промените в Закона за съдебната власт са били наложен силово. Според него законопроектът е внесен в нарушение със срока, предвиден за това народните представители да се запознаят с това какво ще гласуват. Председателят на правна комисия и депутат от ГЕРБ Данаил Кирилов коментира, че БСП търси сблъсък по Закона за съдебната власт. Той заяви, че правната комисия е дебатирала около 4 часа промените в закона.
По-късно, на заседание членовете на Висшия съдебен съвет (ВСС) решиха да поискат от президента Румен Радев да върне за ново обсъждане част от приетите промени в Закона за съдебната власт. Те възразяват срещу текста, който предвижда отстраняване от длъжност на магистрат, обвинен за всяко тежко умишлено престъпление. Според тях така предлаганата промяна лишава кадровия орган от правото на преценка за прилагане на мярката „отстраняване от длъжност“, не предвижда никакво право на защита на магистрата и възможност да поиска преразглеждане на мярката и създава условия за дисбаланс на правата на съдиите, прокурорите и следователите.
“Фокус“ припомня: Промени в Закона за съдебната власт, свързани с начина на финансиране на сдруженията на магистратите, предизвикаха остра реакция от страна на различни организации в юридическите среди. На 26 юли ПГ на ГЕРБ оттегли предложението си за промяна в закона, която предвиждаше ограничаване на начините на финансиране на сдруженията с идеална цел, създадени от съдии, прокурори и следователи, както и на професионалните организациите на съдебните служители. Текстовете трябваше да бъдат гласувани на второ четене в парламентарната комисия по правни въпроси. Те предвиждаха да бъде забранено на професионалните организации на съдии и прокурори да получават чуждестранно финансиране. Първоначалното предложение на ГЕРБ беше външното финансиране изцяло да се забрани. Между първо и второ четене беше внесено предложението за възможност магистратските организации да получават средства от държави от ЕС и европейските фондове. Председателят на ПГ на ГЕРБ Цветан Цветанов заяви, че решението текстовете да бъдат оттеглени е взето след много задълбочен анализ и разговори с неправителствения сектор. По думите му в случая има повече спекулативно поднасяне на информацията, отколкото нещо, което да бъде разумно и градивно, за това текстовете ще бъдат оттеглени.
Биляна ИВАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

От ВСС искат президентът да върне за ново обсъждане част от промените в Закона за съдебната власт

От ВСС искат президентът да върне за ново обсъждане част от промените в Закона за съдебната власт

27 Юли 2017 | 18:40 | Агенция "Фокус"
София. На последното си заседание преди лятната ваканция членовете на Висшия съдебен съвет (ВСС) решиха да поискат от президента Румен Радев да върне за ново обсъждане част от приетите днес промени в Закона за съдебната власт (ЗСВ), предаде БНР.
Съдебните кадровици възразяват срещу текста, който предвижда отстраняване от длъжност на магистрат, обвинен за всяко тежко умишлено престъпление.
До момента такава драстична възможност се допускаше само при престъпления, свързани с правораздавателната дейност. Депутатите обаче генерализираха възможностите - до всяко тежко престъпление от общ характер, което съдебните кадровици определиха като нарушаващо основни принципи за защита на правата, включително и конституционни принципи.
Членовете на ВСС възразяват срещу отнетата им възможност да преценяват в кои случаи на повдигнато обвинение на магистрат той да бъде отстранен. Сред аргументите беше и този за продължителността на разследването и съдебния процес - време, през което заради този текст магистратът няма да може да работи, дори и накрая да бъде оправдан.
Според съдебните кадровици това е антиконституционен текст и затова ще се поиска президентско вето. Не е изключено част от това искане да станат и други текстове в ЗСВ, доколкото дебатът по тях във ВСС съвпадна с този в пленарната зала.

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Съдии, прокурори и следователи ще могат да получават възнаграждения за научна или преподавателска дейност, докато заемат длъжността си

Съдии, прокурори и следователи ще могат да получават възнаграждения за научна или преподавателска дейност, докато заемат длъжността си

27 Юли 2017 | 10:52 | Агенция "Фокус"
София. Народните представители приеха на второ четене промени в Закона за съдебната власт, според които съдии, прокурори и следователи, докато заемат длъжността си, могат да получават възнаграждения за научна и преподавателска дейност, предаде репортер на Агенция „Фокус“. Те могат да получават възнаграждения и за упражняване на авторски права, участие в международни програми и проекти, както и за възложени от НС или ВСС проекти. Както досега съдиите, прокурорите и следователите могат свободно да образуват и да членуват в организации, които защитават професионалните им интереси. Тези организации не могат членуват във федерации и конфедерации на синдикални организации на работници и служители.
Биляна ИВАНОВА

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Съвет по партньорство към ВСС ще осъществява диалог по въпросите, свързани с професионалните интереси на съдии, прокурори и следователи

Съвет по партньорство към ВСС ще осъществява диалог по въпросите, свързани с професионалните интереси на съдии, прокурори и следователи

27 Юли 2017 | 10:47 | Агенция "Фокус"
София. Народните представители приеха на второ четене промени в Закона за съдебната власт, според които към ВСС се създава Съвет за партньорство, който се състои от трима членове, предаде репортер на Агенция „Фокус“. Организацията и дейността ще е определя с наредба на пленума на ВСС. Съветът ще осъществява диалог по всички въпроси, свързани с професионалните интереси на съдиите, прокурорите и следователите.
Биляна ИВАНОВА


Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Член на ВСС с изтекъл мандат може да подаде молба за длъжност равна по степен в съдебната йерархия

Член на ВСС с изтекъл мандат може да подаде молба за длъжност равна по степен в съдебната йерархия

27 Юли 2017 | 10:28 | Агенция "Фокус"
София. Народните представители приеха на второ четене промени в Закона за съдебната власт, според които при изтичане или предсрочно прекратяване на мандата му член на ВСС може да подаде молба в 14-дневен срок, за да бъде възстановен на длъжността съдия, прокурор или следовател, заемана преди избора, или на равна по степен длъжност в органите на съдебната власт, предаде репортер на Агенция „Фокус“. Както досега в едномесечен срок след възстановяването на длъжността членовете на ВСС с изтекъл или предсрочно прекратен мандат получават оценка за дейността си по методика, приета от пленума на ВСС. Оценката става част от атестацията като магистрат за периода преди встъпването му като член на Висшия съдебен съвет.

Биляна ИВАНОВА

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Георги Марков: Проблем пред българското председателство на Съвета на ЕС ще бъде ограничаването намесата на чужди организации и запазване на суверенитета на страната

Георги Марков: Проблем пред българското председателство на Съвета на ЕС ще бъде ограничаването намесата на чужди организации и запазване на суверенитета на страната

20 Юли 2017 | 08:44 | Агенция "Фокус"
София. Проблем пред българското председателство на Съвета на ЕС ще бъде ограничаване намесата на чужди организации и запазване на суверенитета на страната. Това каза в сутрешния блок „Добро утро, България“ на Радио „Фокус“ бившият конституционен съдия и депутат от ГЕРБ Георги Марков по повод приетите промени в Закона за съдебната власт. По думите му същността на промените е невъзможността съсловни организации на магистратите да бъдат финансирани от чужди фондове и програми. Марков даде за пример грубата намеса на организации като Сорос в Унгария и Полша. „Трябва да обърнем внимание на текста на конституцията, според който не само че съдебната власт е независима, но и тя има самостоятелен бюджет. С това българският конституционен законодател е искал да обезпечи изцяло нейната самостоятелност. Българската конституция и бюджет всяка година осигурява много добри средства на работа на българските магистрати, те са високо платени и така трябва да бъде, тъй като отговорността им е голяма и не трябва да се подават на изкушения. Спокойно биха могли да отделят сума, която сметнат за добре, за членски внос. Очевидно, че Централноевропейските страни няма да отстъпят суверенитета си срещу фондове. Основният проблем ще бъде този - докога Западноевропейските страни ще се държат към Централноевропейските като страни с второ качество, без те да са такива“, обясни той. Георги Марков коментира още, че всичко, което е можело да бъде направено като реформа в Съдебната система, е вече направено, като нищо не пречи на магистратите да осъществяват бързо правораздаване. "Извеждането на Прокуратурата от съдебната власт в самостоятелен орган би могло да стане, но няма да е решаващо. Създаването на единен антикорупционен орган също няма да доведе до положителна промяна", обясни Марков и допълни, че трябва да се спре да се дава за пример румънският модел на съдебна реформа.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за съдебната власт, с които магистрати да бъдат отстранявани от длъжност при обвинение за тежко умишлено престъпление

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за съдебната власт, с които магистрати да бъдат отстранявани от длъжност при обвинение за тежко умишлено престъпление

19 Юли 2017 | 09:49 | Агенция "Фокус"
София. Народните представители приеха на първо четене промени в Закона за съдебната власт, които въвеждат отстраняване от длъжност на магистрати във всички случаи на обвинение за тежко умишлено престъпление от общ характер, предаде репортер на Агенция „Фокус“. Промените бяха приети с 116 гласа „за“, 6 „против“ и 52 гласа „въздържал се“. Според промените всички магистрати, а не само новоназначените, трябва да подават декларация, в която да се разкриват техните дейности и членства, което цели да се гарантира независимостта и равнопоставеността на магистратите. Въвеждат се гаранции за свободата на професионално сдружаване на магистратите и се предвижда съсловните организации да не могат да упражняват дейност различна от тази, насочена към защитата на професионалните им интереси, както и се предлага в такива организации да членуват единствено лица, които са действащи магистрати. Предвиждат се промени във финансирането и в начина на формиране на имуществото на сдруженията с идеална цел, създадени от съдии, прокурори и следователи, както и на професионалните организациите на съдебните служители. С оглед особеностите на тяхната професия се предвижда източници на финансиране да бъдат само членски внос, имуществени вноски и дарения от техните членове. От доклада на правна комисия стана ясно, че ПГ на ГЕРБ ще направи предложение между първо и второ четене относно финансирането на съсловните магистратски организации по проекти по европейски програми и фондове на ЕС и на Европейското икономическо пространство.
Биляна ИВАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

СНИМКА НА ДЕНЯ
Заключителна среща на върха на лидерите на ЕС. 15 декември 2017 г.
Заключителна среща на върха на лидерите на ЕС. 15 декември 2017 г.

ВИДЕО
Наводненията в Гърция взеха жертви
Наводненията в Гърция взеха жертви
Официалната страница Информационна Агенция Фокус във Facebook
Начало | Услуги | Архив | Партньори | Тарифи | Радио реклама | За нас | Общи условия | Кариери | Контакти |
© 2017 Информационна агенция ФОКУС Съдържанието на Информационна агенция ФОКУС и технологиите, използвани в интернет страницата, са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. Всички текстови, аудио, видео, фотографски и графични изображения, публикувани в базата данни, са собственост на Информационна агенция ФОКУС, освен ако изрично е посочено друго. ПОЛЗВАТЕЛИТЕ и АБОНАТИТЕ се задължават да използват материали от информационната база данни съгласно Общите условия на Информационна агенция ФОКУС и действащото в Република България законодателство.