НАЙ-ЧЕТЕНИТЕ НОВИНИ ДО 01:49

СВЪРЗАНИ НОВИНИ

Граждански комитет "Западни покрайнини": Нуждата от покана на лекари за осъществяване на прегледи в Босилеград се основа на невъзможността на местните медицински власти да ги осигурят

Граждански комитет "Западни покрайнини": Нуждата от покана на лекари за осъществяване на прегледи в Босилеград се основа на невъзможността на местните медицински власти да ги осигурят

20 Ноември 2017 | 11:59 | Агенция "Фокус"
София. Агенция "Фокус" публикува без редакторска намеса становището на Граждански комитет "Западни покрайнини", относно хуманитарната акция на лекарите в Босилеград осуетена от местните власти в Босилеград на 10 ноември 2017 г.

Организирането на предклинични консултативни прегледи на Българското население в Босилеградско от тримата лекари на 10 ноември 2017 г. се извършва по инициатива на д-р Валентин Янев и е част от постоянно провежданите благотворителни и хуманитарни инициативи от Културно-информационния център на Българското национално малцинство в Босилеград от началото на неговото съществуване - 1998 г. Причините и нуждата от провеждането на такива акции се налагат от все по-влошаващото се положение на Българите в Западните покрайнини в социално, финансово, здравно, културно, образователно отношение довело не само до влошаване на хуманитарното положение в Западните покрайнини, но и до масово бягство на населението от тези области - Босилеградско и Царибродско в България и Европа през последните две години. Здравните проблеми на местното население представляват само едно от лицата на тази хуманитарна криза и демографската катастрофа, на която е подложено Българското население в Република Сърбия. Не случайно заместник министър председателката на Сърбия Зорана Михайлович на 14 април 2016 г. окачестви ужасното положение в града и околностите наричайки Босилеград гето, а впоследствие медии определиха произвола в управлението на общината там като Средновековно феодално княжество.
Нуждата от покана на лекари за осъществяване на консултативни прегледи на место в Босилеград се основа на невъзможността на местните медицински власти да осигурят специализирани медицински прегледи в Здравния дом на Босилеград и поради крайно тежкото материално състояние на голяма част от местното население, което няма финансови възможности и не може да посети най-близките медицински центрове в Сърбия-град Враня на около 70 км път през планината и медицинските центрове в България - Кюстендил, София.
Извършването на лекарската акция се осъществява в нарушения на административните правила за такава дейност, за които нашите лекари не са известени и в тази връзка те, както и КИЦ Босилеград, с подкрепата на представители на Българското общество ще поемат своите отговорности в знак на разбиране и уважение към правовия ред и изискванията на Република Сърбия в тази насока. Този случай, разбира се, ще даде основания при следващите акции, които ще бъдат организирани от КИЦ и Български лекари, да се търси конструктивното сътрудничество и улеснения от страна на Медицинския инспекторат в град Ниш и Здравния дом в Босилеград, за да се освобождават нашите лекари от всякакви странични формални административни действия на място и да могат като доброволци да се занимават единствено с естеството на своята хуманна професия - да лекуват хората. Същевременно, е необходимо да се подчертае нуждата от отговорности не местните институции -да извършат един системен анализ за действителните размери на здравните проблеми на местното население и въз основа на това да поискат от централните власти на Сърбия и България да окажат системна помощ в тази насока, което много по-конструктивно от налагането на санкции.
Гражданския комитет Западни покрайнини, отчитайки обстоятелствата, че извършеното административно нарушение е без умисъл и основано на незнание, счита че това нарушение по никакъв начин не накърнява благородната постъпка на нашите лекари и социалната отговорност на КИЦ Босилеград да се грижи за местното население и в този смисъл ще подкрепя както тази акция, така и всички дейности свързани с подобряване на статута на населението в Западните покрайнини в хуманитарната област.
Същевременно Комитета счита, че прилагането на полицейски мерки спрямо тримата лекари представлява ясна демонстрация на недобронамереност, на незачитане достойнството както на лекарите, така и на нуждите на местното население породени от тяхното неравностойно социално положение спрямо средния стандарт на живота и в Сърбия и в България. Тези мерки злепоставят организаторите на тази акция, които бяха визирани многократно в целия пакет от умишлени нарушения на законодателството на Република Сърбия свързани с бойкота на приватизацията в града, войната срещу малкия и средния бизнес в Босилеград с всякакви средства, монополизацията и политическата експлоатация на Българо-Сръбското сътрудничество на местна почва по проектното сътрудничество, здравеопазването, умишлено саботиране на обучението на Български език в образователната система и мн. др. На този фон прилагането на полицейски методи срещу лекарите се оценява като акт на неадекватна провокация към България с цел осуетяване на ефективното сътрудничество между двете държави в района на Западните покрайнини и е демонстрация на пълно пренебрежение към нуждите и достойнствата на Българите от Западните покрайнини.
Гражданският комитет „Западни покрайнини" изтъква изключително важната роля на Българските медии, които в съответствие с тяхната важна социално-културна мисия - да информират Българското и Европейско общество, по един обективен, високо професионален и социално ангажиран начин дадоха гласност на този случай на нарушение на Българо-Сръбските отношения на сътрудничество. Именно благодарение на медиите в България, местното население в Западните покрайнини получава обективна, пълноценна и достоверна информация по случая. Чрез тях то добива все по-ясна представа за нарастващата съпричастност на Българското общество и държава към нашите сънародници извън пределите на Родината в областта на хуманните въпроси, културата, здравеопазването и икономиката, в съответствие с Европейските ценности и подходи за регулиране в тази област.
В случая с полицейската акция срещу лекарите отчетливо ясна и принципна позиция бе заявена от Президенството в лицето на вицепрезидента Илияна Йотова, на правителството в лицето на външния министър Екатерина Захариева, на посолството и консулството на България в Белград Радко Влайков и Едвин Сугарев. В техните изявления обективно се отчита характера на инцидента и се оценява полицейската акция като нарушение на добронамерената политика между двете държави. В тези декларации ясно се очертава принципната подкрепа, която Българската държава оказва на КИЦ Босилеград в изпълнение на неговата социално-културна мисия, в случая свързана с търсенето на решения за облекчаване на тежкия проблем със здравеопазването на местното население имащо ограничени възможности за равностоен достъп в здравеопазването.
Важно е да се изтъкне, че с оглед предотвратяване на подобни случаи, са необходими серия от консултации и разширяване на сътрудничеството между двете държави, с които да се облекчават и да се насърчават развитието на връзките между местното Българско население със сънародниците от България. Същевременно в политическата област ясно се очертава нуждата от конкретно стратегическо сътрудничество между България и Сърбия за поетапното решаване на сложните проблеми на Българското население в Западните покрайнини, което обективно живее в условия на тежка дискриминация в сравнение с гражданите на Република Сърбия в други области, каквито са централна Сърбия, Войводина и др., както и да се премине от политически декларации за добросъседство и уважение на Българите в Западните покрайнини към изработването на пакет от конкретни мерки и ефективни програми между двете държави за икономическо, социално, инфраструктурно развитие на областите с Българско население. За това и България и Сърбия имат капацитет, включително и със съдействието на Европейския съюз, който и до сега отделя немалко средства за подпомагане на пограничните райони, но тяхната ефективност и липсата на публична информация за управлението и приложението на тези проекти създават впечатление за неефективността на тези фондове конкретно за решаване на хуманитарните проблеми в Западните покрайнини.
На фона на конструктивната медийна обстановка и на ангажираността на Българската държава, ярко впечатление направи пълното мълчание по случая на политическите партии, на културните институции и организации по лекарския инцидент в Босилеград. Това мълчание злепоставя политическата култура в България. То е форма на демонстрация, в която може да се разтълкува липсата на политическа отговорност, концепция и зависимости определящи неспособността на тези структури да обобщят, да характеризират и да формулират идеи за решаването на Западнопокрайнския въпрос, с което разкриват неангажираността си към една част от Българския народ незаслужено отдадена в жертва преди почти 100 години в интерес на политическата цялост на България. Партийното мълчание по Западнопокрайнския въпрос като цяло твърде остро контрастира с голямата загриженост и острите политически реакции свързани с опазване на обучението на Българския език в Украйна, случая с Българските медици в Либия, декларацията на 100те интелектуалци против независимостта на Косово, преговорите за осигуряване статута на Българите в Обединеното кралство и др. Тези контрасти разкриват безпринципност и клиентелизъм в нашата политическа сцена.
Мълчанието на научните, обществените, религиозните общности е също така обяснимо с трайно проявяван отказ от съпричастност и ангажименти при многобройните подобни случаи на нарушения на правата на Българското население в Западните покрайнини през последните десетилетия. То е плод на дълбоко унаследен страх и изградена неспособност да се реагира на актуалните проблеми, които произлизат от хода на обществения живот, с което правят тези институции непродуктивни и безучастни в общия живот на Българския народ. Поради особеното им значение за изграждането на общественото съзнание и култура, тяхното бездействие и безличност нанасят тежки поражения върху изграждането на едно съвременно обществено съзнание основано върху достойнствата, нравствените принципи и националната самоличност на Българското общество, което днес е необходимо за пълноценното и равностойно интегриране на България в световната култура.
Гражданският комитет Западни покрайнини отбелязва, че в случая с лекарите, за първи път по проблемите на Западните покрайнини изключително активно и мащабно участие се включват институциите за манипулация и дезинформация на общественото съзнание, които се крият зад анонимните технологии и механизми за ерозия на общественото съзнание. Тяхното самоизобличение бе констатирано въз основа на няколко факти, които заслужават обществено внимание дотолкова, доколкото разкриват механизмите на тази все по-нарастваща опасност върху публичния процес на информиране в обществото.
Въпреки притежанието на значителни технологически ресурси и стабилно финансиране от не по-малко анонимни централи, специалистите по дезинформация и ерозия на общественото съзнание в интернет допуснаха редица грешки и слабости плод на недобра организация и дефицит на компетентност, чрез което изобличават своята криминална дейност.
На първо място, поради „неудобното" време на инцидента - петък вечерта, когато всеки нормален специалист по дезинформация си взима почивка, а дежурните му колеги покриват само т.н. приоритетни и планирани области на дезинформация, се оказва, че няма оперативен състав и механизъм, с който да се повлияе общественото съзнание през почивните дни - събота и неделя. От друга страна, стъписването на тези институти на дявола се дължи и на липсата на бърза и ефективна политическа реакция от командните центрове, които едва в понеделник 13 ноември бяха готови с политическия декрет за атака и концепцията за манипулация на събитието. С това се обяснява липсата на тролово присъствие в електронните медии до неделя и тяхната мащабна и технологически мултиплицирана всеобща проява във всички сайтове със сходно съдържание, но с типичните за тези криминални институти жанрови, стилови и тематични разнообразия на манипулациите.
Най-голямото самоизобличение на тази система за унищожаване на информацията и психологическото въздействие на объркване съзнанието и самостоятелното логическо оценяване на конкретни факти и събития проличава в обстоятелството на еднотипни клишета/мантри за въздействие чрез внушения на смесица от факти с послания, които обаче разкриват две неща. На първо място - добрата тренираност на работещите специалисти в изпълнение на политически поръчки и на второ място - много слабото познаване на конкретната проблематика на Западните покрайнини в историческо, политическо, културно, социално, демографско и друго отношение. Нещо повече, специалистите по манипулация издават и своята зависимост от вече определен тип стратегии в нашето общество и на второ място, издават хипотезата, че те може би не работят в България. Именно с това се обяснява неадекватното владеене на информацията, с която те се опитват да изпълняват своите политически поръчки.
Гражданският комитет Западни покрайнини изразява своята позиция на подкрепа и солидарност с Българите от Западните покрайнини в утвърждаване и спазване на човешките права и достойнство, на разширяване на културните, хуманитарните и икономическите контакти от двете страни на границата до нейното пълно премахване като символ на една човеконенавистническа политика от края на 19 и началото на 20 век. С нейното премахване ще бъдат установени истинските и пълноценни добросъседски отношения между България и Сърбия, които под влиянието на външни геополитически сили бяха доведени до състояние на безсмислено и вредно противопоставяне отнело живота на много хора от двете страни в многобройните конфликти от 19 и 20 век. Днес в 21 век двустранните отношения трябва да бъдат един пример за хуманизъм и разбирателство, който трябва да се изгражда не на моста Западни покрайнини, който е изграден от жертвите и нещастията на Българите от тези области, а да започне от превръщането на Западните покрайнини в област на благоденствие, икономически просперитет и социално-културен напредък.

Председател на Граждански Комитет Западни Покрайнини Проф. Лозан Митев
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

България трябва да се намеси в медицинските грижи за българското малцинство в Сърбия (ОБЗОР)

България трябва да се намеси в медицинските грижи за българското малцинство в Сърбия (ОБЗОР)

15 Ноември 2017 | 00:27 | Агенция "Фокус"
София. България трябва да се намеси в медицинските грижи за българското малцинство в Сърбия. За това призоваха българските лекари, които бяха задържани в полицейския участък в Босилеград по време на хуманитарна акция в КИЦ-Босилеград преди няколко дни. „Около 10 хил. българи в района на Босилеград умират, защото там няма здравеопазване“, каза д-р Валентин Янев и уточни, че случилото се на 10 ноември се е оказало тест. „Явно трябва да се случи нещо лошо и страшно, за да може обществото да обърне внимание. Но не задържането беше най-страшното. Най-страшното е, че докато нас ни унижаваха и ни разпитваха горе, полицията долу е влизала в салоните, където са пациентите, и е започнала да изисква техните лични данни, за да разбере кои са се осмелили да поискат помощ от български лекари. Това беше осуетено от една жена, която се е изправила и е заявила, че няма да им даде личната си карта. Окуражени от това нещо, другите хора заемат същата позиция. И опасявайки се от голям сблъсък, полицията се оттеглила. Това е по-страшно от нашето задържане, това е полицейщина“, каза още д-р Янев. По думите му лекарите са били обвинени в нерегламентирана медицинска помощ. "За да е медицинската помощ нерегламентирана, то трябва да се издават лекарски бележки с подписи и печати и всякаква друга документация. А ние само помагахме, преглеждахме, поставяхме диагнози и казвахме на хората какво да предприемат оттук нататък", обясни д-р Янев.
Лекарите поставиха три варианта пред българската държава – да създаде в Кюстендил организация за преглеждане на българите от Сърбия, да осигури съвременна апаратура в болничния дом в Босилеград, или да се даде на лекарите, работещи в болничния дом, възможност за лесна следдипломна преквалификация, така че да могат да отговорят на нуждите на българското малцинство.
Иван Николов – председател на КИЦ-Босилеград, обясни, че българското малцинство в Сърбия от един век се разглежда като опасност за държавата. „Арестуването на българските лекари беше само последната капка, която преля чашата, но под него врят и кипят купища други проблеми. Защото в началото на 21 в. никой не може да живее при липса на елементарно здравеопазване. Най-накрая духът се разбуди и се видя истинското отношение на държавата“, каза още той.
Зденка Тодорова – правозащитничка и член на Гражданския комитет „Западни покрайнини“ обясни, че Сърбия прилага двойни стандарти, защото от Сараево многократно са реагирали срещу намесата на Белград във вътрешните работи на Босна и Херцеговина чрез изпращане на медицинска помощ и провеждане на хуманитарни дейности.
Присъстващите на пресконференцията, която беше предвидена за медиите, отбелязаха, че на нея са били поканени и представители от българското външно министерство, както и представители на Сръбското посолство в България, но отсъствието им е достатъчно показателно.
Цветилена СИМЕОНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Иван Николов, КИЦ - Босилеград: Кметът на Босилеград е уреждал прегледи във ВМА срещу гласове на изборите

Иван Николов, КИЦ - Босилеград: Кметът на Босилеград е уреждал прегледи във ВМА срещу гласове на изборите

14 Ноември 2017 | 19:45 | Агенция "Фокус"
София. Кметът на Босилеград Владимир Захариев дълги години е уреждал медицинска помощ във ВМА срещу получаване на гласове по време на избори. Това заяви пред Радио „Фокус“ Иван Николов, директор на Културно информационния център в Босилеград във връзка със задържането на български лекари в Босилеград, Сърбия. Според него няма адекватна политика на българското правителство за българското малцинство в Западните покрайнини. „Досега нещата се правеха на парчета и резултатите бяха временни, откъслечни и спорадични. България до момента оказва хуманитарна помощ според случая. Там все още не е решена една систематична политика, която да гарантира някакви нормални условия за оцеляване на това население“, коментира Иван Николов. По думите му Сърбия десетилетия наред е провеждала асимилационна политика, според която западната половина да се обезбългари. Той добави, че една трета от населението се изгонва, една трета – най-борбените, се осъждат и избиват, а тези, които останат, се асимилират.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Зденка Тодорова, правозащитничка: От Сараево многократно са реагирали срещу намесата на Белград във вътрешните работи на страната чрез изпращане на медицинска помощ

Зденка Тодорова, правозащитничка: От Сараево многократно са реагирали срещу намесата на Белград във вътрешните работи на страната чрез изпращане на медицинска помощ

14 Ноември 2017 | 15:26 | Агенция "Фокус"
София. От Сараево многократно са реагирали срещу намесата на Белград във вътрешните работи на Босна и Херцеговина чрез изпращане на медицинска помощ. Това каза Зденка Тодорова – правозащитничка и член на Гражданския комитет „Западни покрайнини“, по време на пресконференция по повод задържането на трима български лекари полицейския участък в Босилеград по време на хуманитарна акция в КИЦ-Босилеград, предаде репортер на Агенция „Фокус“.
„В рамките на политиката, която Република Сърбия провежда спрямо своите сънародници зад граница, е и медицинско обслужване и безплатна медицинска помощ за сърбите в Косово и в Република Сръбска, която е част от Република Босна и Херцеговина. Преди и след Милошевич Косово имаше привилегии в това отношение – сърбите ,живеещи там, да получават медицинска помощ. След обявяването на Косовксата независимост сърбите продължават и по-нататък да оказват медицинска помощ, което е в разрез с политиката на Република Косово. По същия начин и от Сараево многократно са реагирали за намесата във вътрешните работи на Босна и Херцеговина чрез Република Сръбска от страна на Белград, което продължава и до ден днешен с хуманитарни акции, изпращане на лекари,здравна помощ, фармацеврично сътрудничество и др“, каза още Тодорова и призова да няма двойни стандарти.
„Политиката и преди Милошевич, и след Милошевич, и днес, когато управляват бившите радикали на Шешел, политиката на Белград не се променя. Искаме адекватна политика и за българското малцинство в Западните покрайнини в Сърбия“, завърши тя.
Цветилена СИМЕОНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Иван Николов, КИЦ-Босилеград: Българското малцинство в Сърбия от един век се разглежда като опасност за държавата

Иван Николов, КИЦ-Босилеград: Българското малцинство в Сърбия от един век се разглежда като опасност за държавата

14 Ноември 2017 | 15:02 | Агенция "Фокус"
София. Българското малцинство в Сърбия от един век се разглежда като опасност за държавата. Това каза Иван Николов от КИЦ-Босилеград по време на пресконференция по повод задържането на трима български лекари вполицейския участък в Босилеград по време на хуманитарна акция в КИЦ-Босилеград, предаде репортер на Агенция „Фокус“. По думите на Николов е без значение какво ще бъде действието на Сърбия или на депутатите от европейския парламент, България трябва постоянно да наблюдава какво се случва с българите там.
„Арестуването на българските лекари беше само последната капка, която преля чашата, но под него врят и кипят купища други проблеми. Защото в началото на 21 в. никой не може да живее при липса на елементарно здравеопазване. Всеки ден камбаната в Босилеград бие на умряло и като разбера, че това са млади хора, които изведнъж си отиват, ми става ясно, че нещо не е наред със здравната система. Най-накрая духът се разбуди и се видя истинското отношение на държавата“, каза той.
Николов обясни, че преди няколко месеца в Босилеград е отишъл първият български бизнесмен, но бързо си е тръгнал заради разпри със сръбските власти. „И това остави много хора без работа и без възможност за съществуване“, обясни той.
Сърбия няма ясна външно-политическа ориентация и е разкрачена между Брюксел и Москва. Законите в едно общество се гласуват заради хората и ако те нарушават правото на нормално здравеопазване, на нормално обучение на български език, на свободата на слово, на движението, на мисълта, то тогава толкова по-добре за законодателя“, обясни Николов и призова българската държава и българските политици да вземат нещата в свои ръце.
Цветилена СИМЕОНОВА

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Д-р Валентин Янев: Щом Сърбия не е в състояние да осигури здравеопазване на нашите сънародници, България трябва да се намеси и да вземе нещата в свои ръце

Д-р Валентин Янев: Щом Сърбия не е в състояние да осигури здравеопазване на нашите сънародници, България трябва да се намеси и да вземе нещата в свои ръце

14 Ноември 2017 | 14:49 | Агенция "Фокус"
София. Щом Сърбия не е в състояние да осигури здравеопазване на нашите сънародници, България трябва да се намеси и да вземе нещата в свои ръце. Това каза пресконференция един от задържаните в Босилеград български лекари – д-р Валентин Янев, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Искам да поставя три варианта пред българската държава. Първата идея е в Кюстендил например да се създаде организация нашите хора от Босилеград, което на около 40 км, да бъдат преглеждани. Не мога да разсъждавам какво трябва да е финансирането на начинанието, но трябва да се вземе политическо решение“, каза той.
Втората идея на д-р Янев е да се сформира делегация от Министерството на здравеопазването от специалисти, които без да губят време да посетят Босилеград и да се запознаят с условията там, България да осигури съвременна апаратура, с която тези хора да преглеждат нашите сънародници.
„И третата ми идея е на лекарите, работещи в Здравния дом, които искат да повишат качеството си на работа и да получат някаква следдипломна квалификация, да им бъде разрешено с някакви облекчения да я получат. И по този начин да помогнат на нашите сънародници“, обясни още той.
По думите му всички тези решения означават намеса на държавата. „Ние, двама-трима ентусиасти, не можем да се преборим с властите в Сърбия. Тук трябва да везе държавата“, уточни д-р Янев.
Цветилена СИМЕОНОВА

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Д-р Валентин Янев: Около 10 хил. българи в района на Босилеград умират, защото там няма здравеопазване

Д-р Валентин Янев: Около 10 хил. българи в района на Босилеград умират, защото там няма здравеопазване

14 Ноември 2017 | 14:42 | Агенция "Фокус"
София. Около 10 хил. българи в района на Босилеград умират, защото там няма здравеопазване. Това каза на пресконференция един от задържаните в Босилеград български лекари по време на хуманитарна акция в КИЦ-Босилеград– д-р Валентин Янев, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Това, което се случи с нас на 10 ноември, се оказа тест. Ако ни бяха оставили да си свършим работата, щяхме да го направим, да пием по една бира и да се приберем. Но сценария го писаха те, а ще се окаже лош сценарий, защото си подпалиха чергата. Това са 400 души – там е драма, тези хора бавно намаляват и измират. Тук сме, за да стане дума за тях. Явно трябва да се случи нещо лошо и страшно, за да може обществото да обърне внимание – хиляди души в този край умират, защото там няма здравеопазване. Работил съм 40 г. като лекар, бил съм на всякакви места, но се ужасих какво видях там. Това население е оставено без специализирана лекарска помощ – наблягам на специалисти. Има общопрактикуващи лекари и те си вършат работата, но няма специалисти. И хиляди хора са принудени да живеят така – кой, както може. Спасяват се както могат – едни отиват навътре в Сърбия, други се обръщат към България, а тези, които нямат пари и средства, си остават там и измират“, каза още той.
Д-р Янев обясни, че тримата лекари са получили покана от Културния информационен център на българите в Босилеград. „И отидохме с колегите, като мислехме, че ще поработим, но срещнахме една много добре координирана акция – много добра акция между всички, които успяха да провалят тази хуманитарна мисия. Като стигнахме, имаше около 40-50 души, дошли от Босилеград и околните села, започнахме да работим, но много скоро започна акцията и минахме в режим на обяснение. Беше ми заявено, че от 2016 г. законите на Република Сърбия са променени и това, което аз правя, е нерегламентирана медицинска помощ. Но ако наистина медицинската помощ беше нерегламентирана, сега нямаше да съм тук“, каза още той и обясни, че лекарите не са имали документи и печати, а са отишли само да помогнат на хората, да ги прегледат, да им поставят диагноза и да им дадат съвет какво да правят оттук нататък.
„Не задържането беше най-страшното. Най-страшното е, че докато нас ни унижаваха и ни разпитваха горе, полицията долу е влизала в салоните, където са пациентите, и започва да изисква техните лични данни, за да разбере кои са се осмелили да поискат помощ от български лекари. Това беше осуетено от една жена, която се е изправила и е заявила, че няма да им даде личната си карта. Окуражени от това нещо, другите хора заемат същата позиция. И опасявайки се от голям сблъсък, полицията се оттеглила. Това е по-страшно от нашето задържане, това е полицейщина“, каза още д-р Янев.
Цветилена СИМЕОНОВА

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

СНИМКА НА ДЕНЯ
Парад по случай 10 години от обявяването на независимостта на Косово. 18 февруари 2018 г.
Парад по случай 10 години от обявяването на независимостта на Косово. 18 февруар...

ВИДЕО
Слово на композитора Микис Теодоракис по време на митинга в Атина за името на Македония
Слово на композитора Микис Теодоракис по време на митинга в Атина за името на Ма...
Официалната страница Информационна Агенция Фокус във Facebook
Начало | Услуги | Архив | Партньори | Тарифи | Радио реклама | За нас | Общи условия | Кариери | Контакти |
© 2018 Информационна агенция ФОКУС Съдържанието на Информационна агенция ФОКУС и технологиите, използвани в интернет страницата, са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. Всички текстови, аудио, видео, фотографски и графични изображения, публикувани в базата данни, са собственост на Информационна агенция ФОКУС, освен ако изрично е посочено друго. ПОЛЗВАТЕЛИТЕ и АБОНАТИТЕ се задължават да използват материали от информационната база данни съгласно Общите условия на Информационна агенция ФОКУС и действащото в Република България законодателство.