НАЙ-ЧЕТЕНИТЕ НОВИНИ ДО 09:40


СВЪРЗАНИ НОВИНИ

 Шумен: Административният съд отмени заповедите за заличаване на дейностите на екарисажа в града

Шумен: Административният съд отмени заповедите за заличаване на дейностите на екарисажа в града

25 Юли 2018 | 17:38 | Агенция "Фокус"
Шумен. Административният съд в Шумен, отмени заповедите на директора на ОДБХ – Шумен, с които са заличени дейностите на обект Екарисаж „Обезвреждане на странични животински продукти от категория 1, 2 и 3“, „Обект за производство, търговия, и пускане на пазара на суровини и храни от животински произход, непредназначени за консумация от хора и на продукти получени от странични животински продукти категория ІІІ“ и на „Съхранение на продукти, получени от странични животински продукти категория 1 и 2“. Това съобщиха от Административен съд- Шумен. Със същите заповеди са обезсилени и удостоверенията за регистрация за съответните дейности на обекта, стопанисван и собственост на „Брамас – 96“ АД – Шумен. Процесните административни актове директорът на ОДБХ – Шумен е аргументирал с твърдения, че търговецът не е приложил акт за въвеждане на експлоатация на целия обект, издаден по реда на Закона за устройство на територията /ЗУТ/. Според него така е създадена невъзможност да се гарантира съответствието му с изискванията за безопасност от пожари и аварии, изискванията за отопление, осветление, вентилация, опазване на околната среда и проследимостта на продукцията и не би могло да се гарантира, че няма риск от разпространение на заразни болести по животните. За да отмени атакуваните административни актове съдът е приел, че в случая дружеството не е извършило грубо нарушение на нормативните изисквания, което да обуславя издаване на заповедите за заличаване на регистрацията на обекта и за обезсилване на издадените удостоверения за регистрация за съответните дейности. Съдът е заключил, че помещенията, в които дружеството извършва процесната дейност, са въведени в експлоатация в пълно съответствие с действащите по време на изграждането и въвеждането им в експлоатация нормативни актове. Съдебният състав е формирал и извод, че след като част от обекта е изграден и въведен в експлоатация, преди приемането на ЗУТ и същият е приет в пълно съответствие с действащите по време на въвеждането му в експлоатация нормативни изисквания не е налице необходимост, а и липсва такова законово изискване, да бъде приет отново по реда на ЗУТ. Няма и предвидена процедура в ЗУТ, обектите, които са въведени в експлоатация по съответния ред преди приемането на ЗУТ, да бъдат въвеждани отново в експлоатация и по реда на ЗУТ. Като допълнителен аргумент в подкрепа на решаващото си становище за незаконосъобразност на процесните административни актове, съдът е посочил, че за да се заличи регистрацията на обект и обезсили вече издадено удостоверение е необходимо дружеството да е извършило груби нарушения на нормативните изисквания, след като вече е било регистрирано и след като му е издадено удостоверението за съответната дейност и то нарушения, свързани именно с извършваната от него дейност, каквито не се сочат в оспорените заповеди. Поради това решаващият състав на Административен съд – Шумен е приел, че в случая не са налице нарушения от страна на дружеството, които да обуславят заличаване на регистрацията му и обезсилване на вече издаденото удостоверение. По тези съображения съдът е отменил оспорените пред него актове на директора на ОДБХ – Шумен. Решението не е окончателно и подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в София.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Шумен: Работещите в екарисажа в града протестираха срещу затварянето на предприятието

Шумен: Работещите в екарисажа в града протестираха срещу затварянето на предприятието

17 Май 2018 | 14:42 | Агенция "Фокус"
Шумен. За втори път протестираха работещите в шуменския екарисаж, предаде репортер на Радио „Фокус“-Шумен. Те се събраха пред сградата на областната администрация. Протестиращите носеха плакати „Не ни правете безработни умишлено“, „Неработещ екарисаж=Болести, зарази и замърсена околна среда“, „Кой работи за закриване на работни места в Шумен“ , „Г-н областен управител търсим подкрепата ви“ и др. Собственикът Мирослав Александров посочи, че предприятието продължава да бъде неправомерно затворено и протестите ще продължат докато тази несправедливост не бъде поправена. Той не изключи протест и в Брюксел. „Ние не можем да работим, да реализираме приходи и съответно да изплатим работни заплати. Считаме, че няма причина поради, която да бъдем затворени. От ОБДХ-Шумен получаваме мълчалив отказ да бъдем отворени. Доста отдавна сме подали заявление за съставяне на комисия и отваряне на предприятие, но такава не се създава. Силно се надяваме областният управител да ни разбере и да ни предложи схема за разрешаване на проблема“, заяви Александров. Той посочи, че предприятието е покрило редица международни стандарта за качество и безопасност, включително по опазване на околна среда, за качество и безопасност на услугите.
„Възможно ли е предприятие, което е минало седем европейски комисии, което е покрило международни стандарти по качество, всяка година се одитира и проверява изведнъж ОБДХ да реши, че то не отговаря на някакви условия. Това не е възможно, това е бухалка, това трябва да стане ясно и на областния управител, на кмета, на министъра, на директора на БАБХ. Всички трябва да разберат, че тук се играе по нечестен брутален начин“, коментира Александров. Той бе категоричен, че са изрядна страна и търпят незаслужено негативи. „Отговаряме на всички условия, както по българското, така и по европейското законодателство, забележките на ОБДХ не съществуват реално, имаме пълното основание да бъдем пуснати и да работим“, каза още Александров. Той обясни, че сега протестират втората заповед на ОБДХ –Шумен от 4 май, която затвори екарисажа.
„Делото заведено по заповедта на ОБДХ от април месец има отношение по заличаване на нашата регистрация. Протестирахме я в съда и той намери за необходимо да се произнесе в наша полза. Ние нямаме в момента проблем с регистрацията. Тя е процесна, а щом е процесна, значи не е отнета. Имаме проблем с последно затваряне от 4 май. Начинът е един - създава се комисия от органа, който ни е затворил, прави се съответната проверка и ни пускат“, каза Александров. Той нарече мотивите в заповедта за спиране на екарисажа несериозни - в едно помещение има три паяжини, в друго има олющена мазилка, а в трето има обувки, които не са прибрани в шкаф. Заместник областният управител Петко Шаренков прие в кабинета си на разговор представители на фирмата. „Благодарим на Петко Шаренков. За нас е достатъчно, че той деклалира, че ще ни помогне“, заяви Александров. Заместник областният управител от своя страна посочи, че диалогът е бил позитивен и конструктивен. „Към настоящия момент областна администрация като институция няма правомощия за намеса в този казус, който както разбирам вече е на съдебна фаза. Нека оторизираните органи да си свършат работата. Всичко, което протестиращите искат да доведат до знанието на областния управител нека депозират в писмен вид в деловодството“, каза Шаренков.
Ивелина ИВАНОВА

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Шумен: Работещите в шуменския екарисаж излизат на протест

Шумен: Работещите в шуменския екарисаж излизат на протест

17 Май 2018 | 09:17 | Агенция "Фокус"
Шумен. Работещите в шуменския екарисаж излизат на протест. Това съобщиха от екарисажа. От 10.00 часа те ще се съберат пред сградата на Областната администрация. Недоволството е срещу заповеди на директора на ОДБХ – гр. Шумен, с които са заличени дейностите на обект Екарисаж „Обезвреждане на странични животински продукти от категория 1, 2 и 3“, „Обект за производство, търговия, и пускане на пазара на суровини и храни от животински произход, непредназначени за консумация от хора и на продукти получени от странични животински продукти категория ІІІ“ и на „Съхранение на продукти, получени от странични животински продукти категория 1 и 2“. Със същите заповеди са обезсилени и удостоверенията за регистрация за съответните дейности на обекта, стопанисван и собственост на „Брамас – 96“ АД – гр. Шумен. Eкарисажът обжалва трите заповеди. Процесните административни актове директорът на ОДБХ – Шумен е аргументирал с твърдения, че търговецът не е приложил акт за въвеждане на експлоатация на целия обект, издаден по реда на ЗУТ, с което е създадена невъзможност да се гарантира съответствието му с изискванията за безопасност от пожари и аварии, изискванията за отопление, осветление, вентилация, опазване на околната среда и проследимостта на продукцията и не би могло да се гарантира, че няма риск от разпространение на заразни болести по животните. Протест на работещите в екарисажа имаше и в края на миналата седмица.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Шумен: Административният съд в града спря заповеди на ОДБХ – Шумен за заличаване на дейността на екарисажа

Шумен: Административният съд в града спря заповеди на ОДБХ – Шумен за заличаване на дейността на екарисажа

13 Април 2018 | 17:26 | Агенция "Фокус"
Шумен. Административен съд – Шумен отмени разпорежданията за допуснато предварително изпълнение на заповедите на директора на ОДБХ – Шумен за Екарисажа в Шумен със свои определения от 12.04.2018г., допълнени с определения от днес. Това съобщиха от Върховния административен съд. Определението на съда не е окончателно и подлежи на обжалване в 7-дневен срок пред Върховния административен съд.
Законосъобразността на обжалваните заповеди ще бъде проверена в рамките на административни дела № 126/2018г., № 127/2018г. и № 128/2018г. по описа на съда, които предстоят да бъдат насрочени за разглеждане в открито съдебно заседание.
За да отмени предварителното изпълнение съдът е посочил, че органът (ОДБХ – Шумен) не е изложил конкретни фактически основания, изискуеми по закон, въз основа на които би могло да се приеме, че съществува реална опасност от пораждането на сочените неблагоприятни последици и спирането на дейността на един от двата екарисажа в страната, следващо от допуснатото предварително изпълнение. Това не само би оставило без работа работещите в него, но и ще осуети обезвреждането на страничните животински продукти и трупове на болни животни.
Директорът на ОДБХ – Шумен със свои заповеди от 21.03.2018 г. и 02.04.2018 г. е заличил дейностите на обект Екарисаж „Обезвреждане на странични животински продукти от категория 1, 2 и 3“, „Обект за производство, търговия, и пускане на пазара на суровини и храни от животински произход, непредназначени за консумация от хора и на продукти получени от странични животински продукти категория ІІІ“ и на „Съхранение на продукти, получени от странични животински продукти категория 1 и 2“. Със същите заповеди са обезсилени и удостоверенията за регистрация за съответните дейности на обекта, стопанисван и собственост на „Брамас - 96“ АД – гр. Шумен.
Директорът на ОДБХ - Шумен е приел, че търговецът не е приложил акт за въвеждане на експлоатация на целия обект, издаден по реда на ЗУТ, с което е създадена невъзможност да се гарантира съответствието му с изискванията за безопасност от пожари и аварии, изискванията за отопление, осветление, вентилация, опазване на околната среда и проследимостта на продукцията и не би могло да се гарантира, че няма риск от разпространение на заразни болести по животните.
С последващи заповеди директорът на ОДБХ - Шумен е допуснал предварително изпълнение на първоначално издадените актове.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

СНИМКА НА ДЕНЯ
Победа за
Победа за "Зелени" в Бавария. 15 октомври 2018 г.

ВИДЕО
Тегленето на победителя в играта
Тегленето на победителя в играта "Европейски тест за отличници-шест" 30.07.2018г...
Официалната страница Информационна Агенция Фокус във Facebook
Начало | Услуги | Архив | Партньори | Тарифи | Радио реклама | За нас | Общи условия | Кариери | Контакти |
© 2018 Информационна агенция ФОКУС Съдържанието на Информационна агенция ФОКУС и технологиите, използвани в интернет страницата, са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. Всички текстови, аудио, видео, фотографски и графични изображения, публикувани в базата данни, са собственост на Информационна агенция ФОКУС, освен ако изрично е посочено друго. ПОЛЗВАТЕЛИТЕ и АБОНАТИТЕ се задължават да използват материали от информационната база данни съгласно Общите условия на Информационна агенция ФОКУС и действащото в Република България законодателство.