НАЙ-ЧЕТЕНИТЕ НОВИНИ ДО 13:11


СВЪРЗАНИ НОВИНИ

Министър Красимир Вълчев: Комисията за академична етика ще решава дали има плагиатство или не

Министър Красимир Вълчев: Комисията за академична етика ще решава дали има плагиатство или не

12 Октомври 2018 | 16:48 | Агенция "Фокус"
Пловдив. Комисията за академична етика ще решава дали има плагиатство или не. Това каза пред журналисти в Пловдив министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, предаде репортер на Радио „Фокус“-Пловдив. По думите му промените в Закона за академичния състав, които са приети през юни месец тази година, се изпълняват и прилагат. „Утвърдих правилника за прилагане на Закона. Утвърдих състава на Комисията за академична етика, утвърдих и правилника за работа на тази комисия. Тя ще оценява, решава дали има плагиатство или не. Тя ще може да ползва и други преподаватели“, каза още министърът на образованието и науката.
Той добави, че Комисията се състои от петима души. „Стъпил съм на предложенията на висшите училища, на научните организации. До някаква степен съм съобразил кои имена са авторитетни, няма морални критики към тях. Опитал съм се да има баланс- да има лице, което да не е от София, да има поне една жена, да има поне по един представител от всички области на науката.Аз, като министър, ще се доверявам на това, което ми предложи Комисията“, каза още Вълчев.
Мария РУСЕВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Министър Красимир Вълчев: Имаме най-драматичен недостиг на студенти от химически, физически науки, математика, „Педагогика на обучението по“

Министър Красимир Вълчев: Имаме най-драматичен недостиг на студенти от химически, физически науки, математика, „Педагогика на обучението по“

12 Октомври 2018 | 16:40 | Агенция "Фокус"
Пловдив. Имаме най-драматичен недостиг на студенти от химически, физически науки, математика, „Педагогика на обучението по“. Това каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев след края на заседанието на Съвета на ректорите в Университета по хранителни технологии в Пловдив, предаде репортер на Радио „Фокус“-Пловдив. Предвижда се предложение обучението да се финансира изцяло от държавата. Респективно за други професионални направления по-голяма част от обучението да се финансира от страна на студентите, които по Закона за акредитиране на студентите и докторантите имат право да теглят студентски кредити. „Водим разговор с работодателски организации да се обвърже заплащането на обучението с оставане на работа в България. Не може да го направим само за България, защото сме членове на ЕС, но можем да обвържем с търсенето в определени стратегически сектори и отрасли. Там, където, ако нямаме специалисти, ще претърпим голяма обществена загуба от това“, каза още министър Вълчев.
Мария РУСЕВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Министър Красимир Вълчев: Проблемът е, че кипи много труд, но акредитацията дава малка информационна стойност кое висше училище има по-добри предпоставки за обучение от друго

Министър Красимир Вълчев: Проблемът е, че кипи много труд, но акредитацията дава малка информационна стойност кое висше училище има по-добри предпоставки за обучение от друго

12 Октомври 2018 | 15:56 | Агенция "Фокус"
Пловдив. Проблемът е, че кипи много труд, но акредитацията дава малка информационна стойност кое висше училище има по-добри предпоставки за обучение от друго и ще има промени във финансирането. Това каза пред журналисти след края на заседанието на Съвета на ректорите в Университета по хранителни технологии в Пловдив министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, предаде репортер на Радио „Фокус“-Пловдив. По думите му през последните години се правят опити да се променят приемът и финансирането, защото има два пазара- единият на образованието, другият - на труда.
„Те са с различна логика. Висшите училища се конкурират на пазара на образование, но ние като държава, като министерство, трябва да отразяваме обществения интерес, необходимостта от кадри в определени сектори, професии, да насочваме повече студенти там, където има разрив между търсенето на пазара на образование и бъдещите потребности на пазара на труда. Това се опитваме да направим със стипендиите, с финансирането“, каза още министър Вълчев. По думите му целта е акредитацията да стане по-ефикасна, т. е. с по-малко усилия да се постигат по-високи резултати.
„Акредитационна оценка се обезцени през последното десетилетие. Преди 12 години средната акредитационна оценка е била 82% от максимума, а днес е 92% от максимума. Целта на промените е по-голямата част от акредитационната оценка да бъде базирана на обективни показатели, за които има пълна, точна, проверима информация в централния регистър, да се увеличи делът на показателите за научната дейност. Програмната акредитация се прави по едно и също време за всички висши училища, които обучават в професионално направление така, че да има съпоставимост и да няма това обезценяване. Ние използваме програмната акредитация за дефинициране на финансирането и преструктуриране на приема - акредитационните оценки да се формират като сбор от отделните професионални направления, в които обучава висшето училище“, каза още вълчев. Предвидени са промени в показателите в посока електронизация и облекчаване на формите, които се попълват от висшите училища.
Мария РУСЕВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Министър Красимир Вълчев: Поне 1/4 от състава на академичните органи на управление да бъде от млади преподаватели

Министър Красимир Вълчев: Поне 1/4 от състава на академичните органи на управление да бъде от млади преподаватели

12 Октомври 2018 | 15:27 | Агенция "Фокус"
Пловдив. Поне 1/4 от състава на академичните органи на управление да бъде от млади преподаватели. Това каза пред журналисти след края на заседанието на Съвета на ректорите в Университет по хранителни технологии-Пловдив министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, предаде репортер на Радио „Фокус“-Пловдив. По думите му това е готвена промяна по отношение на управление на държавните висши училища. Според него в момента те не са представени в академичните органи на управление, а от друга страна ще бъдат най-дълго във висшите училища и са най-заинтересовани за дългосрочното им развитие. Министър Вълчев добави, че остава намерението за договори за управление с ректори, които са избрани с общо събрание на висшето училище, т.е. няма министърът да избира ректорите, а само ще сключва договори, с които ректорите ще бъдат обвързани с определен брой стратегически цели и задачи.
„Например да повишат резултатите за качество и реализация, да увеличат дела на студентите, които се обучават в професионални направления с по-висока оценка за качество на обучението и реализация, да увеличат броя на младите преподаватели, да увеличат научната дейност“, каза министърът. Ректорите ще се отчитат за тези цели и задачи. В момента те са отговорни само пред академичната общност, която ги е избрала с изпълнението на мандатната програма. Собственик на държавните висши училища е обществото. Последното трябва да се представлява както от академичната общност, така и от държавните институции. „Трябва да бъдем партньори в стратегическото развитие. Договорите в никакъв случай няма да бъдат предпоставка за намеса във финансовото, в оперативното, административното управление на висшето учебно заведение. Стратегическите цели и задачи ще се разработват за всяко едно училище както с академичната общност, така и с работодатели и други заинтересовани страни. Те ще са публични, т.е. целият механизъм на възлагане ще се осъществява в режим на публичност“, каза още министър Вълчев.
Мария РУСЕВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

 Министър Красимир Вълчев: Преминаването към едносменен режим в учебните заведения е добра, но скъпа цел

Министър Красимир Вълчев: Преминаването към едносменен режим в учебните заведения е добра, но скъпа цел

12 Октомври 2018 | 14:46 | Агенция "Фокус"
Пловдив. Преминаването към едносменен режим е добра цел и нещо задължително от гледна точка на добрата учебна среда за учене. Но то е и скъпа цел. Това каза пред журналисти след края на Съвета на ректорите в Университета по хранителни технологии-Пловдив министърът на образоването и науката Красимир Вълчев, предаде репортер на Радио „Фокус“-Пловдив. По думите му крайният срок 2021 година за въвеждане на едносменен режим на обучение в учебните заведения е нереалистичен, тъй като трябва да се осигурят средства, да се намерят терени за построяването на нови училища и тяхното влизане в експлоатация.
„Беше ясно още през 2016 година, че този срок е нереалистичен. Ние имаме над 70 общини, които имат училища, обучаващи се на две смени, като в половината от тях имаме една сграда или две или едно училища, които са на едносменен режим, т.е. проблемът е само с една сграда. Срокът за тях може да бъде по-малък. Всъщност имаме общини, които са били на двусменен режим преди две години, когато започна този процес, вече изцяло са преминали на едносменен режим. Община Кюстендил е една от тях, но тя е имала само две училища и възможност за преструктуриране на материалната база“, каза министърът. По думите му в най-големите градове е реалистично да се говори за срок от 9-10 години. Той добави, че са са провеждани разговори с кметовете на Общините София, Пловдив, Варна и Бургас, като се е стигнало до заключението, че трябва да се построят нови училища или да се достроят съществуващите такива.
„В София в южните квартали не са строени училища от десетилетия, а има множество хора, които са се заселили. Варна и Бургас имат по 30 училища, които са на двусменен режим, а Пловдив- 25. Преминаването на двусменен режим включва както строеж на нови училища, така и дострояване на съществуващи училища, така и намаляване на приема и по-равномерно разпределение на учениците между съществуващи сграден фонд и оптимизиране на ползване на мрежата. Някъде имаме излишък на база в професионални гимназии, недостиг в неспециализирани, общи училища“, каза още Вълчев. Според него с въвеждането на принципа на близост от миналата година в приема за първи клас е констатирано, че разпределението на децата между съществуващи училища е по-равномерно тази година. „Така че това помага за преминаването на едносменен режим. На двусменен режим са най-търсените училища . Голяма част от тях не са осигурили целодневна организация . Утвърдих промени в Наредба 10, с която се регламентира приемът за първи клас. Една от тези промени е общините да имат възможност да съгласуват приема в първи клас, когато училището е на двусменен режим и не е осигурена целодневна организация. В никакъв случай не говорим за рязко намаляване на приема в едно или друго училище , а за поетапно намаление, което ще осигури преминаването на едносменен режим“, каза още минситър Вълчев. По думите му редица училища са започнали такъв процес от миналата година.
Мария РУСЕВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Министър Красимир Вълчев: Около 40 млн. лева ръст на субсидията за издръжка на обучението ще има за следващата година

Министър Красимир Вълчев: Около 40 млн. лева ръст на субсидията за издръжка на обучението ще има за следващата година

12 Октомври 2018 | 14:10 | Агенция "Фокус"
Пловдив. Около 40 млн. лева ръст на субсидията за издръжка на обучението ще има за следващата година. Това каза след съвет на ректорите в Университет по хранителни технологии - Пловдив министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, предаде репортер на Радио „Фокус“-Пловдив. Парите ще бъдат разпределени в зависимост от оценката за качество и реализация, а не по равно. „Имаме задължение по Закона за висшето образование и по Стратегията за висшето образование да увеличаваме финансирането в зависимост от качеството и оценката за качеството на обучение и реализация. Всички висши училища имат поне едно професионално направление, което да е с добра оценка или висока оценка. Това обикновено е професионалното направление, в което те са обучавали традиционно, които имат най-добри преподаватели, най-добра материална база, най-добра реализация. Съответно намаляваме приема и финансирането на тези, които са с ниска оценка“, каза министър Вълчев.
Мария РУСЕВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

СНИМКА НА ДЕНЯ
Скандал в Сомбор - погребение се превърна в купон. 22 февруари 2019 г.
Скандал в Сомбор - погребение се превърна в купон. 22 февруари 2019 г.

ВИДЕО
Кубрат Пулев подкрепи българския туризъм с нов видеоклип
Кубрат Пулев подкрепи българския туризъм с нов видеоклип
Официалната страница Информационна Агенция Фокус във Facebook
Начало | Услуги | Архив | Партньори | Тарифи | Радио реклама | За нас | Общи условия | Кариери | Контакти |
© 2019 Информационна агенция ФОКУС Съдържанието на Информационна агенция ФОКУС и технологиите, използвани в интернет страницата, са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. Всички текстови, аудио, видео, фотографски и графични изображения, публикувани в базата данни, са собственост на Информационна агенция ФОКУС, освен ако изрично е посочено друго. ПОЛЗВАТЕЛИТЕ и АБОНАТИТЕ се задължават да използват материали от информационната база данни съгласно Общите условия на Информационна агенция ФОКУС и действащото в Република България законодателство.