НАЙ-ЧЕТЕНИТЕ НОВИНИ ДО 02:13


СВЪРЗАНИ НОВИНИ

МОН предлага безплатно обучение за студентите по педагогика (ОБЗОР)

МОН предлага безплатно обучение за студентите по педагогика (ОБЗОР)

16 Октомври 2018 | 20:25 | Агенция "Фокус"
София. Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев беше участник в дискусия, посветена на кадрово обезпечаване на българското образование. Събитието постави акцент върху осигуряването на учителската професия с достатъчно подготвени и мотивирани специалисти, квалификацията на педагогическия персонал и възможностите за кариерно развитие. В дискусията участваха експерти от министерството на образованието и науката, представители на синдикатите, академичните среди и неправителствения сектор.
По време на събитието, министър Вълчев заяви, че специалисти, които имат висше образование и искат да придобият педагогическа способност, могат да го направят чрез следдипломна квалификация. По думите му голяма част от работещите в системата на образованието са над 50 години и това поставя пред предизвикателство всички обществени системи. Той заяви, че това, което се прави е увеличаване на приема, увеличаване на финансирането на професионалните направления, свързани с придобиването на педагогическа правоспособност и предоставяне на допълнителни стипендии на студентите, обучаващи се в тези направления. По думите на образователния министър, от началото на следващата учебна година от МОН ще предложат безплатно обучение за студентите в професионално направление Педагогика на обучението. Вълчев уточни, че ще бъдат финансирани и таксите, което ще бъде като трета стипендия. Освен тази традиционна пътека, ще бъде разработена и национална програма за алтернативни пътеки. Първо – за хора, които са специалисти и имат висше образование и искат да придобият педагогическа способност да работят в училище, това да стане чрез следдипломна квалификация, което и в момента съществува като възможност. Новото е, че ще се отделят средства за своеобразен опреснителен курс за хора, които са завършили педагогическо образование, но не са започнали работа в училище или не са работили отдавна в такова.
Министър Вълчев уточни още, че има ръст на студентите в професионално направление „Педагогика“, както и на желаещите да се включат в педагогическо образование като цяло. По думите му има недостиг по определени дисциплини, който може да бъде задоволен от съществуващите педагогически специалисти чрез допълнително обучение особено когато става въпрос за дисциплини с по-малък хорариум. „Например, учители по химия да преподават и физика, по математика да преподават информатика, а по история - религия. Той обясни също така, че има недостиг на педагогически специалисти не само по определени дисциплини, но и по определени райони. Вълчев поясни, че се предвижда финансиране на създаването на своеобразен корпус от учители, които срещу допълнително възнаграждение да преподават в по-трудните училища – тези, които са отдалечени и тези, в които трябва да се работи с най-голям брой проблемни деца. Недостигът на педагогически специалисти ще бъде картографиран.
Министърът на образованието обясни също, че около 500 са незаетите учителски места, а около 1800 учители са без педагогическа квалификация като голяма част от тях са в процес на придобиване на такава. По думите му проблем остават професионалните направления от природоматематическите науки. Министър Вълчев уточни, че все още има на пазара на труда учители, които са излезли от системата на по-ранен етап и сега се включват, но те са предимно на възраст над 50 години. Очаква се големият проблем пред системата да бъде след 10-15 години, когато голяма част от педагогическите специалисти, които работят днес, ще навлязат в пенсионна възраст. Той допълни, че традиционно има проблем с обезпечаване на местата по чужди езици и информационни технологии. От МОН вече имат разговори с представителните организации от сектора на информационните технологии да направят такава програма, включително и специалисти от сектора да се включат – учителите да ходят в ИТ компаниите и да правят съвместни обучения. Той обясни, че вече е стартирал проектът „Квалификация“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, където голяма част от учителите трябва да се обучат.
Председателят на Синдиката на българските учители Янка Такева обяви, че след 8 години в системата ще липсват 39 000 учители, а само след 2 години - 10 000 учители. По думите ѝ недостигът на учители е изключително голям, затова една от основните политики е кадровото обезпечаване на системата. Тя обясни също, че още от следващата година ще има изключително голям дефицит на учители по природоматематически дисциплини. По думите ѝ се работи по проект всяка година да се обучават по 600 учители, които да получават педагогическа способност, включително и ресурсни учители. Такева обясни, че в системата ни има 22 600 деца с образователни потребности и ресурсните учители не достигат. По думите на председателя на СБУ в България се води, че има 4000 ресурсни учители, но в тази бройка влизат и педагогическите съветници, и психолозите, а те не са учители. „Около 1460 са ресурсните учители“, уточни тя и обясни, че програмата, която се разработва трябва да бъде устойчива и целево да се финансира от републиканския бюджет, за да може след 10 години да няма тази голяма дупка от специалисти, които са нужни на образователната система, като тези специалисти ще бъдат обучавани от 3 университета в България, а обучението ще бъде в рамките на 1 година. Такева изрази убеденост, че колегите, които имат висше образование магистър, било по инженерство, било по икономика, за 1 година ще могат да усвоят методиката на преподаване по дисциплината, по която ще преподават.
По време на събитието, директорът на Дирекция „Квалификации“ към МОН Полина Петкова представи актуалното състояние на нуждата от педагогически специалисти. По думите ѝ е направено задълбочено изследване, поръчано от МОН към екип на СУ за системата на подготовката на педагогическите кадри във висшето училище. Насоките, дадени в резултат на акцентите от изследването са, че едната възможност е създаване на интегрирани и цялостни модели за професионално развитие и създаване на разгърнати детайли на професионалните профили, за да може да се съчетае профилът на педагогическия специалист с потребностите в системата. Друга насока е осигуряване на гъвкави възможности за получаване на педагогическа подготовка и квалификация, както и изграждането на мрежи между училищата за подобряване на тяхната дейност. Тя обясни също, че се наблюдава голяма застаряемост сред учителите от началния етап.
Директорът на дирекция „Образоване на българите зад граница и училищната мрежа“ Наталия Михалевска представи основната идея на програмата, свързана с предизвикателствата в образователния сектор. По думите ѝ е необходима нова парадигма, както за кадровото осигуряване на системата, така и нова парадигма за квалификацията и обучението на учителите.
Цветелин ДИМИТРОВ
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Янка Такева, СБУ: След 8 години в образователната система ще липсват 39 000 учители, а само след 2 години - 10 000

Янка Такева, СБУ: След 8 години в образователната система ще липсват 39 000 учители, а само след 2 години - 10 000

16 Октомври 2018 | 11:48 | Агенция "Фокус"
София. След 8 години в системата ще липсват 39 000 учители, а само след 2 години - 10 000 учители. Това каза председателят на Синдиката на българските учители Янка Такева по време на дискусия, посветена на кадрово обезпечаване на българското образование, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Недостигът на учители е изключително голям, затова една от основните политики е кадровото обезпечаване на системата. Преди година и половина Дирекция „Квалификации“ направи едно проучване, което показва, че след 8 години в българската образователна система ще липсват 39 000 учители, а в Европа ще липсват 6 млн. учители. Другото нещо – това изследване показа, че още от следващата година ще имаме изключително голям дефицит на учители по природоматематически дисциплини. Това изследване показа, че в различните региони проблемът с кадровото обезпечаване на системата е различно“, обясни тя. „Работим по проект всяка година да се обучават по 600 учители, които да получават педагогическа способност, включително и ресурсни учители. В системата ни има 22 600 деца с образователни потребности и не достигат ресурсни учители. В България се води, че има 4000 ресурсни учители, но тук влизат и педагогическите съветници и психолозите, а те не са учители. Около 1460 са ресурсните учители“, уточни тя. „Тази програма трябва да бъде устойчива и трябва целево да се финансира от републиканския бюджет, за да може след 10 години да нямаме тази голяма дупка от специалисти, които са нужни на образователната система. Тези специалисти ще бъдат обучавани от 3 университета в България, а обучението ще бъде в рамките на 1 година. Дълбоко съм убедена, че колегите, които имат висше образование магистър, било по инженерство, било по икономика, за 1 година ще могат да усвоят методиката на преподаване по дисциплината, по която ще преподават“, каза още председателят на СБУ.
Цветелин ДИМИТРОВ
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Министър Красимир Вълчев: Около 500 са незаетите учителски места, а около 1800 учители са без педагогическа квалификация

Министър Красимир Вълчев: Около 500 са незаетите учителски места, а около 1800 учители са без педагогическа квалификация

16 Октомври 2018 | 11:20 | Агенция "Фокус"
София. Около 500 са незаетите учителски места, а около 1800 учители са без педагогическа квалификация. Това каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев по време на дискусия, посветена на кадрово обезпечаване на българското образование, предаде репортер на Агенция „Фокус“.
„Проблем остават професионалните направления от природоматематическите науки. Факт е, че все още имаме на пазара на труда учители, които са излезли от системата на по-ранен етап и сега се включват, но те са предимно на възраст над 50 години. Големият проблем пред системата ще бъде след 10 до 15 години, когато голяма част от педагогическите специалисти, които работят днес ще навлязат в пенсионна възраст“, обясни той.
„Имаме проблем със запълването на някои позиции в професионалните училища. Традиционно имаме проблем с обезпечаване на местата по чужди езици, информационни технологии. Имаме разговори с представителните организации от сектора на информационните технологии да направим такава програма, включително и специалисти от сектора да се включат; учителите да ходят в ИТ компаниите, да правят съвместни обучения“, каза той. „Стартира проектът „Квалификация“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, където голяма част от учителите трябва да се обучат. Важен е и разговорът с висшите училища. Имаме някъде около 500 места незаети в системата и около 1800 учители, които нямат педагогическа квалификация, но голяма част от тях са в процес на придобиване на такава“, допълни образователният министър.
Цветелин ДИМИТРОВ
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Министър Красимир Вълчев: Има ръст на студентите в професионално направление „Педагогика“

Министър Красимир Вълчев: Има ръст на студентите в професионално направление „Педагогика“

16 Октомври 2018 | 11:16 | Агенция "Фокус"
София. Има ръст на студентите в професионално направление „Педагогика“. Това каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев по време на дискусия, посветена на кадрово обезпечаване на българското образование, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Имаме недостиг по определени дисциплини, който може да бъде задоволен от съществуващите педагогически специалисти чрез допълнително обучение, особено когато става въпрос за дисциплини с по-малък хорариум. Например учители по химия да преподават и физика, учители по математика да преподават информатика, учители по история да преподават религия“, уточни той. „Имаме недостиг не само по определени дисциплини, но и по определени райони. Предвиждаме да финансираме създаването на своеобразен корпус от учители, които срещу допълнително възнаграждение да преподават в по-трудните училища – тези, които са отдалечени и тези, в които трябва да се работи с най-голям брой проблемни деца. Освен това ще се опитаме да картографираме недостига на педагогически специалисти. Трябва да подготвим учители за най-малките и най-отдалечени места. Много е важно да реализираме цялата концепция, заложена в Закона за училищно и предучилиищно образование и да стимулираме иновациите в системата“, обясни министър Вълчев.
„Възнагражденията са важни, за да задържим младите хора в системата на образованието. Важни са също така квалификацията, подбора на учителите“, добави Вълчев.
От догодина минималната заплата за учители предвиждаме да е 920 лева. Това, което имаме като информация от педагогическите факултети е лек ръст на желаещите да се включат в педагогическо образование. В професионално направление „Педагогика“ имаме ръст на студентите и на кандидат-студентите“, каза още той.
Цветелин ДИМИТРОВ

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Министър Красимир Вълчев ще участва в дискусия, посветена на кадрово обезпечаване на българското образование

Министър Красимир Вълчев ще участва в дискусия, посветена на кадрово обезпечаване на българското образование

16 Октомври 2018 | 07:16 | Агенция "Фокус"
София. Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев ще участва в дискусия, посветена на кадрово обезпечаване на българското образование. Това съобщиха от пресцентъра на МОН. Събитието ще се състои от 10.00 часа в столичното 18 СОУ „Уилям Гладстон“ и ще постави акцент върху осигуряването на учителската професия с достатъчно подготвени и мотивирани специалисти, квалификацията на педагогическия персонал и възможностите за кариерно развитие. В дискусията ще участват експерти, представители на синдикатите, академичните среди и неправителствения сектор.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

СНИМКА НА ДЕНЯ
In memoriam. Красимир Узунов.
In memoriam. Красимир Узунов.

ВИДЕО
Агенция „Фокус“ бе отличена в петото издание на „Компания на годината“
Агенция „Фокус“ бе отличена в петото издание на „Компания на годината“
Официалната страница Информационна Агенция Фокус във Facebook
Начало | Услуги | Архив | Партньори | Тарифи | Радио реклама | За нас | Общи условия | Кариери | Контакти |
© 2019 Информационна агенция ФОКУС Съдържанието на Информационна агенция ФОКУС и технологиите, използвани в интернет страницата, са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. Всички текстови, аудио, видео, фотографски и графични изображения, публикувани в базата данни, са собственост на Информационна агенция ФОКУС, освен ако изрично е посочено друго. ПОЛЗВАТЕЛИТЕ и АБОНАТИТЕ се задължават да използват материали от информационната база данни съгласно Общите условия на Информационна агенция ФОКУС и действащото в Република България законодателство.