НАЙ-ЧЕТЕНИТЕ НОВИНИ ДО 22:34


СВЪРЗАНИ НОВИНИ

ОИК- Враца: 33-ма от 34 гласували са против предоставянето на концесия за добив на глауконит в района на село Мало Пещене

ОИК- Враца: 33-ма от 34 гласували са против предоставянето на концесия за добив на глауконит в района на село Мало Пещене

14 Април 2019 | 22:16 | Агенция "Фокус"
Враца. 33-ма жители са отговорили с „не“ на въпроса да бъде ли предоставена концесия за добив на глауконит в региона. Това се посочва в решение на ОИК- Враца за местния референдум в село Мало Пещене. 1 жител е отговорил на въпроса с „да“. Така предложението на местния референдум не е прието, тъй като с „да“ са отговорили по-малко от половината участвали в гласуването. Избирателната активност на референдума е 87.18%. Решението на ОИК- Враца може да бъде оспорено в 7-дневен срок.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

ОИК- Враца: 34 души са гласували на референдума в село Мало Пещене до 20.00 часа

ОИК- Враца: 34 души са гласували на референдума в село Мало Пещене до 20.00 часа

14 Април 2019 | 21:06 | Агенция "Фокус"
Враца. 34 от 39 имащи право на глас са гласували на референдума в село Мало Пещене до 20.00 часа. Това съобщиха за Агенция „Фокус“ от ОИК- Враца. Жителите на селото решават дали да бъде предоставена концесия за добив на глауконит в региона. Изборният ден е преминал нормално. Няма постъпили жалби или сигнали за нередности. Гласуването е приключило в 20.00 часа.
Ирина ИВАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Враца: 17 души са гласували на референдума в село Мало Пещене до 09.45 часа

Враца: 17 души са гласували на референдума в село Мало Пещене до 09.45 часа

14 Април 2019 | 11:01 | Агенция "Фокус"
Враца. Избирателната активност на референдума в село Мало Пещене към 09.45 часа е 43,9 %. Това съобщиха за Агенция „Фокус“ от ОИК – Враца. Изборният ден е започнал нормално. Избирателната активност към 09.45 часа е 43,9 % - 17 човека са гласували. Според списъците хората с право на глас са 39. Денят на референдума е започнал нормално в 07.00 часа, очаква се да приключи в 20.00 часа. Не са постъпвали жалби и сигнали относно реда, всичко протича спокойно.
Теодора ПАТРОНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Враца: В село Мало Пещене ще се проведе референдум относно предоставяне на концесия за добив на глауконит в региона

Враца: В село Мало Пещене ще се проведе референдум относно предоставяне на концесия за добив на глауконит в региона

14 Април 2019 | 07:34 | Агенция "Фокус"
Враца. Във врачанското село Мало Пещене ще се проведе местен референдум, който ще реши дали да бъде предоставена концесия за добив на глауконит в региона. Въпросът в референдума е: „Да бъде ли предоставена концесия за добив на подземни богатства – индустриални материали – глауконитови пясъчници от находище „Глория“, разположено в землището на с. Мало Пещене, общ. Враца, обл. Враца”. Произвеждането на местен референдум бе наложено поради несъгласието на жителите на населеното място с предоставянето на такава концесия, изразено в подписка, внесена в Общински съвет - Враца от председателя на сформиран инициативен комитет. От бюджета на Общината ще бъдат осигурени 9 370 лева за провеждането на допитването до населението. Според избирателния списък с. Мало Пещене постоянно живеят 17 души. Според списъците хората с право на глас са 39.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Премиерът Бойко Борисов: Приходите от горивата са със 7% повече

Премиерът Бойко Борисов: Приходите от горивата са със 7% повече

13 Март 2019 | 10:34 | Агенция "Фокус"
София. Приходите от горивата са със 7% повече. Мерките действат. Това каза министър-председателят Бойко Борисов по време на редовно правителствено заседание, предаде репортер на Агенция „Фокус“.
Агенция "Фокус" припомня: На 9 февруари тази година на работно съвещание в ГДБОП беше представена нова система за наблюдение и контрол на горивата. Информацията ще се събира и анализира в Междуведомствения координационен център за противодействие на контрабандата и контрол на движението на рискови стоки и товари към ГДБОП. Системата ще следи горивата от входа до изхода. Осигурява се 24-часово видеонаблюдение на всички процеси. Данните ще се пазят в сървъри, за да може да се извършва проверка на движението на горивото. На практика с въвеждането на новата система се постига събирането на едно място на общия информационен ресурс, прецизен анализ на риска за подпомагане на институциите и за осъществяване на взаимен контрол. Поставено е началото на видеосистема, което ще се надгражда във времето.
Даяна ДЮЛГЕРОВА

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

КЗК не откри картел на пазара на горивата

КЗК не откри картел на пазара на горивата

12 Март 2019 | 10:57 | Агенция "Фокус"
София. Комисията за защита на конкуренцията не откри картел на пазара на горивата. Това става ясно от резултатите от секторния анализ, извършен от КЗК. С Решение № 313/07.03.2019г., Комисията за защита на конкуренцията прие секторен анализ на конкурентната среда на пазарите на производство и реализация на автомобилен бензин и дизелово автомобилно гориво. Според КЗК, липсата на достатъчен складов капацитет в данъчни складове и складове за задължителни запаси на горива, сложната административна процедура и значителните финансови инвестиции, свързани с изграждането на собствен склад, представляват в своята съвкупност висока бариера пред вносителите и производителите на горива.
От извършения анализ на цените на дребно на бензин А-95 Н и дизелово автомобилно гориво за 2018 г. в градове, разположени в различни географски региони на страната е видно, че увеличение на цените през 2018 г. се наблюдава за кратък период и е осъществено постепенно, като характеристиките на пазара позволяват такова поведение да бъде обяснено като резултат от обективни критерии, свързани с конкурентна среда, разходи за дистрибуция, количество и обем на продажбите и търсенето и др. В допълнение, нетните цени на бензин Евро-95 и дизелово гориво в страната са едни от ниските в сравнение с останалите страни-членки на ЕС.
Според Комисията, новите нормативни разпоредби в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход и съвкупният ефект от приложимите нормативни режими в сектора биха могли да доведат до извеждането от пазарите на част от участниците и да се превърнат в непреодолима бариера, за осъществяване на дейност.
Същевременно, Комисията е на мнение, че предвиденото изискване в Наредба № Н-18/13.12.2006 г., фискалната касова бележка да съдържа покупна цена на горивото без акциз и без данък върху добавената стойност би могло да засегне конкурентната среда на пазарите на търговия на едро и дребно с горива. В Решението се изтъква, че нормативната уредба не следва да предвижда разпоредби, които да премахват стратегическата несигурност между участниците на пазара, по отношение на стойността на закупуване на горивата от търговците и не следва да създава условия, които да улесняват координирането на цените на пазарите на автомобилни горива.
Предвид установените конкурентни проблеми, Комисията за защита на конкуренцията предлага редица мерки за подобряване на конкурентната среда в сектора:
1. Създаване на електронна платформа, чрез промени в нормативната уредба, от която в реално време вносителите на автомобилни горива да имат достъп до информация относно наличието на свободни вместимости в данъчните складове и складовете за съхранение на задължителни запаси. Една такава платформа ще бъде полезна, както за вносителите на горива, така и за контролните държавни органи, тъй като ще се даде ясна представа за реално свободните капацитети на складовете във всеки един момент и ще се позволи на контролните държавни органи да предприемат мерки в случай на недостиг на вместимости. Според КЗК, в най-добра позиция за поддържането и контрола на тази платформа, предвид дадените им правомощия от ЗАДС и ЗЗНН, биха били съответно Агенция Митници и Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“.
2. Преразглеждане на нормативните и административни бариери, които Законът за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход създава, като се вземе предвид и съвкупния ефект от приложимите нормативни режими по отношение на дейността на търговците с горива. От друга страна, следва да се проучи и възможността за създаване на механизъм за оздравяване на сектора, като се стимулира излизането от сивия сектор и увеличаването на броя на участниците на пазарите.
3. Увеличаване на броя на данъчните складове в сектора, чрез изграждането на държавни данъчни складове, с цел повишаване на конкурентния натиск на нивото на търговията на едро и на дребно с горива, както и на ниво предлагане на услуги от складодържатели.
4. Предприемането на мерки относно ускоряване на процедурата по лицензиране и регистрация на складодържатели за целите на Закона акцизите и данъчните складове и Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.
5. Оценка на възможността за сключването на двустранни споразумения с други държави членки на ЕС с цел създаване на облекчена процедура, за движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз, на основание предоставената от Директива 2008/118/ЕО възможност за това.
6. Решенията на Консултативния съвет, който е създаден със Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, следва да бъдат подлагани на оценка за съответствие с правилата на конкуренцията на основание Закона за защита на конкуренцията.
7. Мерки относно предвидимостта в нормативната уредба в сектора, като при въвеждане на нови нормативни, административни и финансови изисквания, които са свързани с нови инвестиции за бизнеса, се предвиждат по-дълги срокове, с които да се даде възможност на предприятията да изпълнят новите изисквания.
8. Мерки за повишаване на контрола върху качеството на горивата.
Предвид това, КЗК предлага да бъде сформирана работна група с представители от държавни органи, компетентни относно прилагането на нормативната уредба в сектора, в рамките на която да бъдат обсъдени тези предложения и в разумен срок да бъдат приети специфичните мерки за преодоляване на конкурентните проблеми, при съобразяване на законодателството на национално ниво и на законодателството на Европейския съюз. С Решението КЗК информира Министерство на финансите, Министерство на икономиката, Агенция „Митници“, Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ и Държавната агенция за метрологичен и технически надзор за необходимостта съобразно тяхната компетентност да предприемат подходящи нормативни и организационни мерки за подобряване на конкурентната среда на пазарите на производство и реализация на автомобилен бензин и дизелово автомобилно гориво. Комисията предоставя секторния анализ за ползване от Народното събрание и Министерски съвет при подготовката на стратегии, програми, планове за развитието на сектора и др.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Цветан Цветанов, ГЕРБ: На протестите видяхме много политически лица от формации, които предлагат визията си за България

Цветан Цветанов, ГЕРБ: На протестите видяхме много политически лица от формации, които предлагат визията си за България

24 Ноември 2018 | 16:29 | Агенция "Фокус"
Поморие. За всички стана ясно, че в не малката си част протестите са добре организирани. Видяхме много политически лица от политически формации, които днес предлагат своята визия за България. Това каза пред журналисти в Поморие председателят на ПГ на ГЕРБ и зам.-председател на партията Цветан Цветанов, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Не трябва да забравяме периодите, в които точно тези, които представят визия за България са имали възможността да покажат какво могат да направят като политики“, заяви той. „Трябва да имаме предвид, че през 2014 година безработицата беше 11%, днес е 5%. Минималната работна заплата беше 310 лева, днес е 510 лева, а от следващата година ще бъде 560 лева“, обясни Цветанов. „Протестите са демократична форма. Когато се заяви кой стои зад протестите, няма никакъв проблем в демократични общества да има такива. Всеки да изразява мнението си“, посочи той. „Проблем има, когато под една или друга форма, се правят опити за блокиране на кръстовища или пътища. Така се нарушават правата на всички, които се прибират от работа или искат да се придвижат от едно населено място към друго“, каза още Цветан Цветанов.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Велико Търново: Общината е разрешила провеждането на протестен митинг и автошествие, планирани за 25 ноември в града

Велико Търново: Общината е разрешила провеждането на протестен митинг и автошествие, планирани за 25 ноември в града

24 Ноември 2018 | 15:44 | Агенция "Фокус"
Велико Търново. Община Велико Търново е разрешила провеждането на протестен митинг и автошествие, които са планирани за 25 ноември ( неделя) в града. Очаква се в мероприятията да се включат жители на Велико Търново, Горна Оряховица и съседните населени места. Протестните действия са под надслов „Не на ниския стандарт на живот в България“, съобщиха за Радио „Фокус“ – Велико Търново организаторите на протестите. Сборен пункт е паркингът пред Руската църква в града, в района на кръгово кръстовище на главен път София – Варна. Мирният протест се очаква да започне в 18.00 часа. Началото на автошествието, което ще премине през целия град и е с крайна точка площад „Цар Асен I“, е предвидено за 20.00 ч. Поради очаквано силно присъствие е създадена организация за паркирането на автомобили. Инициаторите уточняват, че всеки, който желае да изрази своята гражданска позиция и исканията си, може да заповяда, но политически агитации и провокации с цел създаване на напрежение няма да бъдат толерирани.
Мария НЕДЕВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

София: Автошествие с около 14 автомобила се проведе в столицата

София: Автошествие с около 14 автомобила се проведе в столицата

24 Ноември 2018 | 14:40 | Агенция "Фокус"
София. Около 14 автомобила с 24 души се включиха в планираното за днес автошествие в столицата, предаде репортер на Агенция „Фокус“. Протестната демонстрация бе запланувана с два лъча от автомобили, тръгващи от „Люлин” и „Младост” и събиращи се в центъра, на пл. "Александър Батенберг". Там в 14.00 часа гражданите трябваше да се съберат на поредния протест срещу цените на горивата и високите данъци, но това не се случи. Въпреки това полицейското присъствие в района към момента е изключително засилено.
Теодора ПАТРОНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Благоевград: Жителите на Община Гоце Делчев излизат на пореден протест срещу социалната обстановка в България на 25 ноември

Благоевград: Жителите на Община Гоце Делчев излизат на пореден протест срещу социалната обстановка в България на 25 ноември

24 Ноември 2018 | 14:16 | Агенция "Фокус"
Гоце Делчев. Жителите на Община Гоце Делчев излизат на пореден протест срещу социалната обстановка в България на 25 ноември. Събитието се организира в една от социалната мрежи, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Пирин. За сборен пункт е определен пътят пред КАТ – Гоце Делчев. Протестът ще започне в 12.00 часа. Очаква се той да премине под формата на автошествие, в което отново да се включат стотици автомобили. За крайна точка е определено село Господинци.
Ливия НИНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

София: Възстановено е движението на трамваите по линии 5 и 8 в района на Съдебната палата

София: Възстановено е движението на трамваите по линии 5 и 8 в района на Съдебната палата

24 Ноември 2018 | 14:15 | Агенция "Фокус"
София. Възстановено е движението на трамваите по линии 5 и 8 в района на Съдебната палата. Това съобщиха от пресцентъра на Столична община. Движението на трамваите беше задържано заради протест.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

София: Задържано е движението на трамваите по линии 5 и 8 в района на Съдебната палата заради протест

София: Задържано е движението на трамваите по линии 5 и 8 в района на Съдебната палата заради протест

24 Ноември 2018 | 13:49 | Агенция "Фокус"
София. Задържано е движението на трамваите по линии 5 и 8 в района на Съдебната палата заради протест. Това съобщиха от пресцентъра на Столична община. Трамваите по линии 4 и 10 се пренасочват по бул. „Христо Ботев“.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Пловдив: Жители на Карлово и Сопот организират пореден протест срещу управлението на страната, високите цени на горивата и ниския стандарт на живот на 25 ноември

Пловдив: Жители на Карлово и Сопот организират пореден протест срещу управлението на страната, високите цени на горивата и ниския стандарт на живот на 25 ноември

24 Ноември 2018 | 13:46 | Агенция "Фокус"
Пловдив. Жители на Карлово и Сопот организират пореден масов протест срещу сегашното управление на страната, високите цени на горивата и ниския стандарт на живот на 25 ноември. Това съобщиха за Радио „Фокус“ – Пловдив организатори на протеста. Протестиращите се събират в 12.00 часа утре пред Спортната зала в Сопот. Очаква се те да блокират движението по подбалканския път София-Бургас за неопределен период от време, след което да проведат автошествие до бензиностанциите в Карлово.
Тони МИХАЙЛОВ
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Добрич: Протестно автошествие премина през основни булеварди в най-натоварените часове за трафика в съботния ден

Добрич: Протестно автошествие премина през основни булеварди в най-натоварените часове за трафика в съботния ден

24 Ноември 2018 | 13:25 | Агенция "Фокус"
Добрич. Протестно автошествие срещу държавното управление и политическата система премина през основни булеварди в Добрич в най-натоварените часове за трафика в съботния ден – от 11.00 до 13.00 часа, предаде кореспондентът на Радио „Фокус”. С надути клаксони и развети български знамена автоколоната, предвождана от полицейски патрул и около десетина мотоциклета, премина по маршрута „гонките“ (бивши „Вторични суровини“), бул. „Добруджа“, бул. „25 септември“, района край Пожарната, бул. „Русия“, бул. „25 септември“, бул. „3 март“ и обратно до „гонките“. Въпреки присъствието на представители на органите на реда на места се получи струпване на превозни средства, например на кръстовището при автогарата, където светофарите не работят и много коли се наложи да изчакат бавното преминаване на автоколоната. Дори и след нейното преминаване на кръстовището движението остана затруднено, защото много граждани на Добрич са излезли в тези часове с колите си. Автоколоната на протестиращите е от около 20 автомобила, но след тях се беше натрупала друга автоколона от непротестиращи 15-20 коли. Тези, които протестираха, се движеха с включени аварийни светлини, което ги отличаваше от останалите граждани, участници в движението.
Жулиета НИКОЛОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Юрий Асланов, социолог: Животът, срещу който хората протестират, кара вече над 50% от електората да е против кабинета Борисов 3

Юрий Асланов, социолог: Животът, срещу който хората протестират, кара вече над 50% от електората да е против кабинета Борисов 3

24 Ноември 2018 | 13:13 | Агенция "Фокус"
София. Животът, срещу който хората протестират, кара вече над 50% от електората да е против кабинета Борисов 3. Тава каза за обзорното седмично предаване „Метроном“ на Радио „Фокус“ социологът от „ Афис“ Юрий Асланов Той уточни, че от гледна точка на социологията освен растящия брой противници на управляващите, се наблюдава и спад в поддръжниците им – под 1/3 от гражданите подкрепят кабинета Борисов 3. Причината за това е противопоставянето на две реалности у нас – примиряващата вътрешните си противоречия коалиция, бореща се за оцеляване с всякакви количествени и качествени аргументи, от една страна и от друга – хората, неодобряващи и невярващи в институциите и публичността, обясни социологът. „Има влошаване на оценката на хората за икономическото състояние на страната, нарастват страховете за запазване на работните места, нивото на доходите, ръст на безпокойството има и по отношение на качеството на здравеопазването. Аз не бих нарекъл напрежението по улиците протести – по-скоро прилича на стихийни бунтове, които също са индикатор за изброените проблеми. Парадоксално въпросът дали хората искат да има предсрочни избори сме го задавали дори около 40 дни преди датата на вече насрочени избори – и пак не искат. Това е екстракт на недоверието в системата. По-скоро наблюдаваме липса на очакване нещо съществено да се промени след изборите, отколкото автентично желание за или против провеждането им“, обясни Юрий Асланов. Той допълни, че смята за нереалистично кабинетът Борисов 3 да изкара пълния си мандат. Ако обаче настоящото правителство се разпадне, то това няма да е благодарение на вътрешни противоречия и сътресения, а в резултат от външни за управляващата коалиция фактори, прогнозира социологът.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Шумен: Протестиращите блокираха движението на кръстовището на пазара в града

Шумен: Протестиращите блокираха движението на кръстовището на пазара в града

24 Ноември 2018 | 13:08 | Агенция "Фокус"
Шумен. Протестиращите в Шумен блокираха движението на кръстовището на пазара в града, предаде репортер на Радио "Фокус" - Шумен. Малко след 12.00 часа колоната от автомобили потегли от сборния пункт на паркинга на многофункционалната зала "Арена Шумен". Автошествието премина през основната градска зона и затрудни движението в района на пазара.
Недоволството на гражданите е насочено срещу ниския стандарт на живот и срещу системата. В социалната мрежа е обявен протест и за утре, отново от 11.00 часа пред Арена Шумен. Очаква се да се присъединят протестиращи от Търговище и Разград.
Ивелина ИВАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Антон Тодоров, политолог: БСП и компания създават паралелен прочит на реалността

Антон Тодоров, политолог: БСП и компания създават паралелен прочит на реалността

24 Ноември 2018 | 12:50 | Агенция "Фокус"
София. БСП и компания създават паралелен прочит на реалността. Това каза за седмичното обзорно предаване „Метроном“ на Радио „Фокус“ политологът и експерт на ГЕРБ Антон Тодоров. „Оказва се, че в грандиозния пример за срива на външните инвестиции, числата са неверни. Само до края на септември имаме над 800 млн. евро инвестиции, но никой не добавя още около 700 млн. договорени външни инвестиции по така наречените 19 инвестиционни предложения, които ще бъдат реализирани до края на годината. Тогава ще видим, че имаме около милиард и 600 милиона, което е почти двойно на това, което се говори от парламентарната и извънпарламентарна опозиция. Кога най-накрая ще влезе в публичен оборот числото 52 милиарда експорт, който България има за 2017г.“, коментира той. Антон Тодоров каза още, че темата за обществената и правителствената оценка на икономическите данни е грандиозна манипулация, защото протестиращите са малка част от цялата нация. В отделните градове няма дори и хиляда протестиращи, добави той. „Голяма част от българите е дръпнала напред в личния си дневен ред. Видимо е състоянието на мобилния парк, къщите и апартаментите на хората, както и оборотът на големите вериги магазини. Влоговете в банките са 77 милиарда“, посочи Антон Тодоров.

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Благоевград: Пореден протест срещу високите цени на горивата и социалната несправедливост ще се проведе в града под формата на автошествие на 25 ноември

Благоевград: Пореден протест срещу високите цени на горивата и социалната несправедливост ще се проведе в града под формата на автошествие на 25 ноември

24 Ноември 2018 | 12:49 | Агенция "Фокус"
Благоевград. Пореден протест срещу високите цени на горивата и социалната несправедливост ще се проведе в Благоевград под формата на автошествие на 25 ноември. Това каза за Радио „Фокус“ – Пирин председателят на Синдикалната конфедерация „Съюз на българските транспортни работници“ в Благоевград Александър Стамболийски. Той посочи, че се очаква много граждани от областния град и региона да се включат в събитието, което ще започне в 11.30 часа, а сборен пункт ще бъде паркингът на Югозападен университет „Неофит Рилски“. Той добави, че автошествието ще премине по централните улици на Благоевград, стигайки до Симитли. Стамболийски отбеляза, че не е предвидено затваряне на главен път Е-79, но подчертава, че все пак е възможно това да се случи.
Ливия НИНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Шумен: Около 20 автомобила са се събрали на паркинга на зала "Арена Шумен" за пореден протест

Шумен: Около 20 автомобила са се събрали на паркинга на зала "Арена Шумен" за пореден протест

24 Ноември 2018 | 11:58 | Агенция "Фокус"
Шумен. Около 20 автомобила са се събрали на паркинга на зала "Арена Шумен" за пореден протест, предаде репортер на Радио Фокус - Шумен. Исканията на протестиращите са за по-добър стандарт на живот. Продължават да се събират хора. Засега не е ясно как ще преминат протестните действия
Ивелина ИВАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Благоевград: Пореден протест срещу социалната несправедливост, високите цени на горивата, застраховките и данъците организират жители на община Петрич на 25 ноември

Благоевград: Пореден протест срещу социалната несправедливост, високите цени на горивата, застраховките и данъците организират жители на община Петрич на 25 ноември

24 Ноември 2018 | 11:41 | Агенция "Фокус"
Петрич. Пореден протест срещу социалната несправедливост в България, високите цени на горивата, застраховките и данъците организират жители на Община Петрич на 25 ноември. Събитието се организира в една от социалните мрежи, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Пирин. За сборен пункт е определен паркинга на голям магазин за хранителни стоки в града, откъдето ще тръгне автошествие, като се очаква крайната точка отново да бъде ГКПП „Кулата – Промахон“.
„Фокус“ припомня:
Това ще е третата поредна неделя, в която жители на града излизат на протест, заедно с представители от община Сандански. Първият се проведе на 11 ноември, когато се стигна до блокада на ГКПП „Кулата“, която продължи от 14.00 до 20.00 часа. На 18 ноември също имаше голям протест и блокада на границата, но служители на полицията и жандармерия успяха бързо да овладеят ситуацията и не се стигна до дълго затваряне на пункта.
Ливия НИНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Отново се очакват протести в редица градове от страната

Отново се очакват протести в редица градове от страната

24 Ноември 2018 | 10:27 | Агенция "Фокус"
София. Протести срещу високите цени на горивата и ниския стандарт на живот ще се проведат и днес в редица градове от страната. В столицата се предвижда автопоход с два лъча, които ще тръгнат около 14.00 часа от "Младост" и "Люлин" в посока центъра, където се очаква да се съберат на пл. "Александър Батенберг". В Добрич се организира мотошествие с начален час 11.00 часа. От сборния пункт в края на града, известен като „Гонките“, колоната ще тръгне по бул. „Добруджа“, след това ще премине по булевардите „Русия“ и „Трети март“ и в 13.00 часа протестиращите ще се върнат отново при началната точка.
Във Варна, където през изминалите седмици протестните действия бяха особено активни, също се очаква демонстрациите да продължат. Протести се организират отново и в Бургас, Перник, Монтана, Шумен, Казанлък, Рудозем и други градове.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Омбудсманът Мая Манолова: Протестите на хората са напълно справедливи, социалното бреме става все по-непосилно

Омбудсманът Мая Манолова: Протестите на хората са напълно справедливи, социалното бреме става все по-непосилно

23 Ноември 2018 | 22:58 | Агенция "Фокус"
София. Протестите на хората са напълно справедливи, социалното бреме става все по-непосилно. Това каза омбудсманът Мая Манолова в предаването „Шоуто на Слави“ по бТВ във връзка с протестите срещу цените на горивата. Омбудсманът посочи, че те са напълно справедливи. По думите ѝ социалното бреме става все по-непосилно. Тя даде за пример данъците, високите цени на горивата и социалната несправедливост. Според нея хората са напълно прави да протестират. „Зададох моите 6 въпроса към властта за цените на горивата“, припомни тя. Според нея не е нормално в България при най-ниски производствени разходи бензинът да не е най-евтин. „Той е в първите три европейски държави. Наслушахме се на отговори, че цените на петрола не се определят в България. То е ясно че ОПЕК не е в София. Истинският въпрос, на който държа, че трябва да се отговори, е има ли свободен конкурентен пазар? Има ли конкурентна среда?“, посочи тя. По думите ѝ отговорът, който трябваше да се даде е свързан с това има ли концентрация при собствеността на данъчните складове. „Какъв процент от капацитетът им се държи от един субект? Финансовият министър дава лицензите за данъчни складове. Той дължи отговор дали има концентрация на собственост? Според експерти, за да си внесеш от Румъния една цистерна с гориво, ако нямаш данъчен склад, ще ти излезе златна. Когато институциите мълчат, хората задават въпроси през протести. Моето впечатление е, че парламентът продължава поведението си в полза на големите срещу малките. Законът за търговия на горива направи невъзможно, ако си малка бензиностанция за съществуваш“, каза още Мая Манолова.

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Пазарджик: Пореден протест срещу високите цени на горивата и бедността се провежда в града

Пазарджик: Пореден протест срещу високите цени на горивата и бедността се провежда в града

23 Ноември 2018 | 20:21 | Агенция "Фокус"
Пазарджик. Пореден протест срещу високите цени на горивата и бедността на българина се провежда в Пазарджик, предаде репортер на Радио „Фокус“-Пазарджик. Протестиращите са около 150. В 19,30 часа шествието тръгна от „Битака“ към Общината с развети знамена и плакати с надпис „Системата ни убива“ под звуците на народни и патриотични песни. Много хора се присъединяват към протестиращите по време на шествието, което премина по малките квартални улички, през Градската градина и площад „Константин Величков“. Полицейското присъствие е засилено, като има 10 коли на „Пътна полиция“ и 15 служители на МВР-Пазарджик. Към протеста се включиха и хора от Пловдив и Велинград. Протестиращите се спряха пред Общината и скандираха своите искания към властта, сред които незабавно увеличаване на доходите, включително – минимална работна заплата от 750 лева и минимална пенсия 350 лева още от 1 януари 2019 година, незабавна реформа в здравеопазването, гарантирани минимални заплати от 1 500 лева за медицински сестри и 2 000 лева за лекари, преструктуриране на държавния сектор и спиране на загубите, които плаща българският народ. По думи на протестиращите действията им ще продължат, докато спекулативно високите цени на масовите горива не паднат до нормални стойности и качеството на живот се подобри.
Радослава МУРДЖЕВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Сливен: Затруднения на движението ще има и тази вечер в града заради протестните действия срещу социалната несправедливост

Сливен: Затруднения на движението ще има и тази вечер в града заради протестните действия срещу социалната несправедливост

23 Ноември 2018 | 18:18 | Агенция "Фокус"
Сливен. Затруднения на движението ще има и тази вечер в Сливен заради протестните действия срещу социалната несправедливост, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Сливен. Малко след 18.00 часа протестиращите ще потеглят с натиснати клаксони по централните градски булеварди. Пътуващите трябва да се съобразяват с колоната автомобили, за да се избегнат инциденти. Трафикът в града и в момента е интензивен.
Пътищата с Сливенска област са нормално проходими, по информация от Областното пътно управление. Затворени за тежкотоварни автомобили над 10 т са проходите Твърдишки и Вратник. Котленският проход е отворен за всички превозни средства. Опасност от падащи камъни има по пътя Сливен – Ичера – Градец.
Ремонти се извършват по планинските пътища в района на Котел и в община Нова Загора. Движението по път ІІ-57 в участъка от село Пет могили до село Новоселец от км 31+900 до км 40+650 се осъществява с повишено внимание поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се регулира с пътни знаци. Ремонтът ще приключи в края на февруари 2019 г.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Президентът Румен Радев: Коренът на протестите са бедността и несправедливостта, които се генерират от управлението

Президентът Румен Радев: Коренът на протестите са бедността и несправедливостта, които се генерират от управлението

23 Ноември 2018 | 17:35 | Агенция "Фокус"
София. Протестите няма да спрат, не защото медиите не ги показват, а защото техният корен е в бедността и несправедливостта. Точно тези проблеми управлението не може да реши. Напротив, то ги генерира. Това каза пред журналисти президентът Румен Радев след представянето на Всеславянска антология на поезията в Централния Военен клуб, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Има определено драматична разлика между пропагандата в медиите и реалната ситуация на живот в страната. Точно заради това хората протестират“, заяви държавният глава.
Биляна ИВАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Пазарджик: Нов протест срещу високите цени на горивата, ниските доходи и бедността на обикновените българи ще се проведе в града

Пазарджик: Нов протест срещу високите цени на горивата, ниските доходи и бедността на обикновените българи ще се проведе в града

23 Ноември 2018 | 15:22 | Агенция "Фокус"
Пазарджик. Нов протест срещу високите цени на горивата, ниските доходи и бедността на обикновените българи ще се проведе тази вечер в Пазарджик, съобщиха за Радио „Фокус“-Пазарджик организаторите на инициативата. По информация в социалната мрежа протестът ще започне от 18.30 часа на „Битака“ при Стадиона на града, където протестиращите ще оставят автомобилите си и ще тръгнат на пешеходно шествие. Крайната точка е Общината, където ще се проведе митинг, на който ще бъдат издигнат исканията, познати от предишни подобни прояви. Организаторите на протеста се заричат да не спират, докато не бъдат изпълнени всички техни искания.
По информация говорителя на ОДМВР-Пазарджик на Мирослав Стоянов за предстоящия протест е подадено официално уведомление в общинска администрация. По негови думи шествието на протестиращите ще бъде охранявано от служители на Районно управление на МВР-Пазарджик, сектор „Пътна полиция“, с цел да не се допускат нарушения и пътни инциденти.
Радослава МУРДЖЕВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Благоевград: Пореден протест срещу високите цени на горивата и социалната несправедливост ще се проведе в града на 25 ноември под формата на автошествие

Благоевград: Пореден протест срещу високите цени на горивата и социалната несправедливост ще се проведе в града на 25 ноември под формата на автошествие

22 Ноември 2018 | 16:59 | Агенция "Фокус"
Благоевград. Пореден протест срещу високите цени на горивата и социалната несправедливост ще се проведе в Благоевград на 25 ноември под формата на автошествие. Това обяви на пресконференция председателят на Синдикалната конфедерация „Съюз на българските транспортни работници“ в Благоевград Александър Стамболийски, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Пирин. Той посочи, че се очаква много гражданин от областния център и региона да се включат в шествието, което ще започне в 11.30 часа, а сборен пункт ще бъде паркингът на Югозападен университет „Неофит Рилски“. Стамболийски каза още, че към момента все още се уточняват детайлите, свързани с начина, по който ще премине протестът, но до края на деня всичко ще бъде формулирано и ще бъде внесено уведомление в Община Благоевград. Той добави, че автошествието ще премине по централните улици на Благоевград, стигайки до Симитли. „Не сме предвидили затваряне на главен път Е-79 в неделя, но всичко може да се случи. Със сигурност ще има затруднение в движението заради колоните от автомобили, участващи в шествието, но няма как“, отбеляза председателят на Синдикалната конфедерация „Съюз на българските транспортни работници“ в Благоевград. Стамболийски подчерта, че за неделя се планират протести и на други места в областта, но към момента не може да даде повече яснота, тъй като все още се уточняват детайлите, свързани с тях. Той заяви, че зад протестите не стои нито една политическа партия или фигура, а само и единствено народа.
Ливия НИНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Александър Стамболийски, „Съюз на българските транспортни работници“-Благоевград: В понеделник документ с исканията на протестиращите в цялата страна

Александър Стамболийски, „Съюз на българските транспортни работници“-Благоевград: В понеделник документ с исканията на протестиращите в цялата страна

22 Ноември 2018 | 16:51 | Агенция "Фокус"
Благоевград. В понеделник следващата седмица ще пуснем документ „Алтернатива за България“, посочващ исканията на протестиращите в цялата страна. Това обяви на пресконференция председателят на Синдикалната конфедерация „Съюз на българските транспортни работници“ в Благоевград Александър Стамболийски, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Пирин. Пред медиите в областния център той представи част от самия документ, който все още е в работен вариант. „На първо място ние искаме подаване на оставка на правителството на г-н Бойко Борисов. След което искаме президента да сформира служебно правителство, като не разпуска парламента. Това е най-важният елемент, тъй като трябва да бъдат взети важни решения и да бъдат направени определени промени в изборния кодекс по повод мажоритарния вот, разпределението на партийните листи и постоянното наслагване на точно определени фигури в различни многомандатни райони е недопустимо – или само в един или в николко“, каза още Стамболийски. Той добави, че второто нещо, което искат протестиращите, е промяна в квалифицираните състави в Наказателни кодекс по отношение престъпленията, свързани с купуването и продаването на гласове по време на избори.
„Искаме да имаме изборни длъжности на районни и общински прокурори, главен прокурор, областен управител, кметове, в това число и висшите представители на върховните съдилища, които да бъдат с четиригодишен мандат, както и на депутатите. Понижаваме броя на депутатите до абсолютния минимум, който е нужен за работата на законодателната власт. Нашите изчисления показват, че и 90 човека ще работят много добре“, подчерта Стамболийски. Други точки от исканията на протестиращите касаят незабавно спиране на партийните субсидии; промяна в начина на плащане в държавните администрации, както и намаляване броя на служителите в тях в случаите, където има дублиращи позиции. „И другото най-важно нещо е, че ще поискаме Конституцията да бъде променяна само и единствено чрез всенародно допитване с референдум. Велико народно събрание много трудно се свиква, трябва да има желание на всички управляващи и затова е почти невъзможно“, заяви той. Стамболийски отбеляза, че още подробности по документа ще бъдат обявени в понеделник, когато вече ще има окончателен вариант на текста. По време на пресконференцията той коментира също, че всички протести, които се организират от инициативата Национален протест срещу горивата са регламентирани и законни.
Ливия НИНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

В Сливен и Ямбол ще се проведе протест срещу социалната несправедливост

В Сливен и Ямбол ще се проведе протест срещу социалната несправедливост

22 Ноември 2018 | 15:45 | Агенция "Фокус"
Сливен. Съвместни протестни предприемат в Сливен и Ямбол, съобщиха пред Радио „Фокус“ – Сливен организаторите. В двата града едновременно ще се проведат протести срещу социалната несправедливост, а след това протестиращите се събират, като автоколона от Сливен ще потегли за Ямбол.
В Сливен протестът започва в 18.00 часа на площад „Хаджи Димитър“, а в Ямбол от 18.30 пред сградата на общинската администрация. След това протестиращите от двата града заедно ще преминат в автомобилно шествие по предварително утвърден маршрут.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Премиерът Бойко Борисов: Вече на касовите бележки на бензиностанциите ще пише колко е акцизът и нетната цена на горивото

Премиерът Бойко Борисов: Вече на касовите бележки на бензиностанциите ще пише колко е акцизът и нетната цена на горивото

21 Ноември 2018 | 22:53 | Агенция "Фокус"
София. На сайта на финансовото министерство има промяна в наредбата за касовите апарати, както хората я познават. Вече, когато се зарежда, така както в сметките за тока, в бележката бензиностанциите ще са длъжни да пишат колко са акцизите, тоест колко получава държавата, колко е нетната цена и колко е надценката. Това каза премиерът Бойко Борисов в „Шоуто на Слави“ по бТВ. „Така всеки като си погледне бележката ще знае как е формирана цената“, посочи той и заяви, че по този начин ще има 100% прозрачност. „Повече няма какво да кажа. Цените на горивата се регулират от органи, които са независими“, обясни Бойко Борисов. В отговор на въпрос защо не са взети мерки за това, че „Лукойл“ има монопол и притежава 92% от складовете, като така всички са принудени да купуват от тях, премиерът коментира: „Съжалявам, когато въпросите касаят времето много преди мен. По кое време се продаде „Нефтохим Бургас“ или българската рафинерия. Защо я продадоха точно на „Лукойл“, а не на някой друг“. „Правят се всички проверки, изсветлява се това, което може максимално да се изсветли“, обяви Бойко Борисов.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Сливен: Протестно автошествие срещу социалната несправедливост се провежда за десети път в града

Сливен: Протестно автошествие срещу социалната несправедливост се провежда за десети път в града

21 Ноември 2018 | 19:42 | Агенция "Фокус"
Сливен. Протестно автошествие срещу социалната несправедливост се провежда за десети път в Сливен, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Сливен. Въпреки проливния дъжд, десетки протестиращи отново излязоха с автомобилите си, за да искат оставка на правителството и социални реформи. Хората обясняват, че ще останат на улиците, докато исканията им не бъдат изпълнени.
Утре протестите продължават от плодащ „Хаджи Димитър“, с начален час 18.00 часа.
Людмила ЙОРГОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

МВР: 1028 полицаи са охранявали протестите в страната вчера

МВР: 1028 полицаи са охранявали протестите в страната вчера

20 Ноември 2018 | 16:51 | Агенция "Фокус"
София. От Главна дирекция „Национална полиция“ обобщават, че вчера на територията на страната са проведени общо 34 протеста. 20 от тях са били заявени и регламентирани по установения ред, 14 са нерегламентирани. Това съобщиха от пресцентъра на МВР. От различни ОДМВР са съставени общо 13 акта за установени административни нарушения, задържани са четирима. В обезпечаването на различните прояви са били ангажирани 1028 полицейски служители и са използвани 155 служебни автомобила. Задачата на полицията остава опазване на обществения ред и сигурността, както и недопускане на ограничава движението на хората.
МВР отново апелира протестиращите да спазват закона и разпорежданията на униформените служители.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Кюстендил: Организаторите на протестите в града провеждат онлайн анкета за предстоящи нови събития

Кюстендил: Организаторите на протестите в града провеждат онлайн анкета за предстоящи нови събития

20 Ноември 2018 | 16:14 | Агенция "Фокус"
Кюстендил. Организаторите на протеста в Кюстендил провеждат онлайн анкета за предстоящи нови събития, предаде репортер на Радио „Фокус” – Кюстендил. В специално създадена страница на една от социалните групи е публикувана анкета, в която всеки желаещ има възможност да отговори на поставения въпрос, свързан с продължаване на протестите. Възможностите са да бъде подкрепен протестът в столицата, да продължи протестът в Кюстендил или да не се предприемат други действия. На база на получените резултати ще се вземе решение. Към момента за Кюстендил няма организирани нови протести и издадено разрешително.
Венцеслав ИЛЧЕВ
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Омбудсманът Мая Манолова: Правото на протест е основно в една демократична държава, заставам зад всички граждани и техните искания

Омбудсманът Мая Манолова: Правото на протест е основно в една демократична държава, заставам зад всички граждани и техните искания

20 Ноември 2018 | 16:07 | Агенция "Фокус"
Велико Търново. Правото на протест на гражданите е основно във всяка демократична държава. Това заяви пред журналисти във Велико Търново омбудсманът на Република България Мая Манолова, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Велико Търново. Манолова добави, че застава зад всички граждани и техните искания. Освен това определи протестите и като много разнородни. „Те имат и нещо общо – това е социалната проблематика, социалното бреме, което все повече надвисва над всяко българско семейство и домакинство. Това е от една страна. От друга е липсата на доверие, че институциите работят в интерес на гражданите. Става въпрос за различни теми, тъй като в различните региони на страната проблемите са различни. Основните са ясни – поскъпването на живота, повишаване на цените на горивата, на парното, на топлата вода, намерението да се вдигат данъци, усещането, че животът поскъпва, а доходите не мърдат. Но на различните места има и други допълнителни искания и хората се обръщат към мен с тях“, коментира Манолова и даде за пример майките на деца с увреждания, които подкрепя от първия ден. Тя каза още, че застава и зад гражданите на Русе, които се обявиха срещу мръсния въздух, и зад собствениците на малки бензиностанции, обявили се срещу законодателството, което ги натоварва допълнително. Омбудсманът добави, че подкрепя всички, които са срещу несправедливостите в страната.
Луиза ТРАНЧЕВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Омбудсманът Мая Манолова: Държавата трябва да даде отговор на въпроса защо при най-ниските нива на налозите у нас, цените на горивата не са най-ниските в Европа

Омбудсманът Мая Манолова: Държавата трябва да даде отговор на въпроса защо при най-ниските нива на налозите у нас, цените на горивата не са най-ниските в Европа

20 Ноември 2018 | 15:47 | Агенция "Фокус"
Велико Търново. Държавата трябва да даде отговор на въпроса защо при най-ниските нива на налозите у нас, цените на горивата не са най-ниските в Европа. Това заяви пред журналисти във Велико Търново омбудсманът на Република България Мая Манолова, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Велико Търново. Манолова заяви, че проблем има и протестите на хората го доказват. Според нея при сегашните стойности на данък добавена стойност и акцизите и при ниските производствени разходи, дизелът и бензинът в България трябва да са много по-евтини. „Защо ние нямаме постоянно най-ниските цени на горивата. Това е отговор, който трябва да бъде даден от държавните институции и от който държавата, очевидно през институциите, бяга. Ясно е, че в условията на свободна пазарна икономика не държавата определя цените включително на горивата, но тук въпросът е дали ние наистина сме в свободна пазарна икономика. Ако това е така, със сигурност щяхме да имаме най-ниските цени в Европа“, коментира Манолова. Тя добави, че в момента има 23 държави на Стария континент, в които бензинът е по-евтин и още 10, в които това важи за дизела. По думите ѝ това означава, че нещо в конкурентната среда не е на ред. „Факт е, че от както хората протестират цените са паднали с 20 ст., значи може да се поддържат по-ниски цени. Не е сериозно аз да кажа дали има картел, дали има монопол на определени играчи. Има институции, които трябва да дадат отговор – има ли достатъчно конкуренция, така, че цените да се регулират по естествен начин. Това лято в Закона за административното регулиране отново бяха ударени малките – собствениците на малки и средни бензиностанции, за сметка на големите. Препятствията пред свободната конкуренция стават все повече. Става дума за пазара на горива и по отношение на държането на складове, производство и дистрибуция и търговия. Това казват гражданите“, посочи още омбудсманът. Тя каза още, че тези, които дължат конкретни отговори, са държавните институции.
Луиза ТРАНЧЕВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Благоевград: Протокол и акт за нарушаване на обществения ред са съставени на един от организаторите на протеста на 11 ноември, когато бе затворен за над пет часа главен път Е-79

Благоевград: Протокол и акт за нарушаване на обществения ред са съставени на един от организаторите на протеста на 11 ноември, когато бе затворен за над пет часа главен път Е-79

20 Ноември 2018 | 15:12 | Агенция "Фокус"
Благоевград. Протокол и акт за нарушаване на обществения ред по време на протестите са съставили полицейските служители на Александър Стамболийски - един от организаторите в областта. Това каза по време на брифинг Николай Хаджиев, директор на ОДМВР – Благоевград, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Пирин. Той е получил тези постановления от 2 РУ – Благоевград заради протестите на 11 ноември, когато бе затворен главен път Е-79 за над пет часа.
На въпроси на журналисти, дали е имало полицейско насилие в района ГКПП „Кулата“ той допълни, че всеки, който има доказателства за подобни действия, трябва да ги предостави.
Лора КАЛЧЕВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Варна: Протестите във Варна продължават, полицията обезпечава обществения ред

Варна: Протестите във Варна продължават, полицията обезпечава обществения ред

20 Ноември 2018 | 09:57 | Агенция "Фокус"
Варна. Протестите във Варна за по-ниски цени на горивата, по-високи доходи и с искане за оставка на цялото правителство продължават, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Варна. Недоволството на гражданите ще бъде изразено отново тази вечер от 18.30 часа, като протестиращите ще се съберат пред сградата на Общината. Сред исканията им са оставка на правителството и осигуряване на прозрачна среда за провеждане на справедливи избори.
По време на протеста снощи традиционно множеството спря движението при кръстовището на Общината, след което протестиращите преминаха по бул. „Мария Луиза“ до Катедралата, а по-късно блокираха движението по Аспарухов мост. Протестът протече при засилено полицейско присъствие. До безредици, инциденти и физически спречквания не се стигна.
Всяка вечер полицията предприема всички необходими мерки за обезпечаване на обществения ред по време на провеждането на протестите.
Марияна ВАЛЕНТИНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Омбудсманът Мая Манолова ще се срещне с граждани в Горна Оряховица и ще изнесе лекция във ВТУ

Омбудсманът Мая Манолова ще се срещне с граждани в Горна Оряховица и ще изнесе лекция във ВТУ

20 Ноември 2018 | 07:22 | Агенция "Фокус"
София. От 11.30 часа омбудсманът Мая Манолова ще даде приемна в сградата на Община Горна Оряховица. Това съобщиха от пресофиса на омбудсмана. Гражданите могат да споделят проблемите си на място, без предварително записване. Манолова ще се срещне и със земеделски производители, които я сезираха за проблеми в сектора по време на приемната във влака преди 2 седмици.
От 14.00 часа по покана на Дипломатически клуб „Имхотеп“ тя ще изнесе лекция в зала „Европа“ в Ректората на Великотърновския университет на тема: „Омбудсманът като гарант на правовата държава“.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Отново протести в страната (ОБЗОР)

Отново протести в страната (ОБЗОР)

19 Ноември 2018 | 22:03 | Агенция "Фокус"
София. За пореден ден в много градове на страната се проведоха протести и автошествия в израз на недоволство от високите данъци и цени на горивата, ниските доходи, в подкрепа на майките на деца с увреждания и с искания за смяна на системата.
В София протестиращите се събраха на пл. „Александър Батенберг“. Тази вечер те бяха над 300 души. Скандираха „Оставка“ и „Мафия“. Спряха се за кратко пред сградите на Министерски съвет и Народното събрание и блокираха булевардите „Цар Освободител“, „Васил Левски“, „Александър Дондуков“ и два пъти „Орлов мост“.
По-сериозни бяха протестните действия в Хасково, където бе блокиран пътя за Димитровград. В област Стара Загора жители на Гурково блокираха за кратко движението през Прохода на Републиката.
Многолюден бе и протестът в Благоевград. По пътя към Oбщината броят на протестиращите се увеличаваше, достигайки до 300 – 400 души. Освен жители на Благоевград в протеста се включиха граждани от Банско и Разлог. В знак на протест срещу режима на управление в България, протестиращите запалиха свещи пред офисите на три от големите политически партии в страната. Протестът протече мирно, без сблъсъци между полиция и граждани.
Протести се проведоха още във Варна, Велико Търново, Стара Загора, Кюстендил, Враца, Сливен.
Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

София: Движението в района на  "Орлов мост" е освободено

София: Движението в района на "Орлов мост" е освободено

19 Ноември 2018 | 21:37 | Агенция "Фокус"
София. Движението в района на "Орлов мост" е освободено, предаде репортер на Агенция "Фокус". Движението на кръстовището бе блокирано два пъти тази вечер от протестиращите в столицата.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

София: Протестиращите се върнаха на "Орлов мост", движението е блокирано

София: Протестиращите се върнаха на "Орлов мост", движението е блокирано

19 Ноември 2018 | 21:20 | Агенция "Фокус"
София. Протестиращите се върнаха на "Орлов мост". Това съобщиха за Агенция "Фокус" от пресцентъра на Столична община. Движението е блокирано.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

София: Протестното шествие се насочи по бул. “Евлоги и Христо Георгиеви” към ул.”Граф Игнатиев”, скандирайки “Оставка”

София: Протестното шествие се насочи по бул. “Евлоги и Христо Георгиеви” към ул.”Граф Игнатиев”, скандирайки “Оставка”

19 Ноември 2018 | 20:40 | Агенция "Фокус"
София. Протестното шествие се насочи по бул. “Евлоги и Христо Георгиеви” към ул.”Граф Игнатиев”, скандирайки “Оставка”, предаде репортер на Агенция "Фокус".
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

София: Протестиращите граждани се оттеглиха от  "Орлов мост", движението е пуснато

София: Протестиращите граждани се оттеглиха от "Орлов мост", движението е пуснато

19 Ноември 2018 | 20:30 | Агенция "Фокус"
София. Протестиращите граждани се оттеглиха от "Орлов мост", движението е пуснато, предаде репортер на Агенция "Фокус".
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Благоевград: Приключи протестът срещу високите цени на горивата и социалната обстановка в страната в града

Благоевград: Приключи протестът срещу високите цени на горивата и социалната обстановка в страната в града

19 Ноември 2018 | 20:24 | Агенция "Фокус"
Благоевград. Приключи протестът срещу високите цени на горивата и социалната обстановка в страната в Благоевград, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Пирин. Около час и двадесет минути отне на участниците в пешеходното шествие да преминат по централните булеварди и пешеходната зона на областния център, за да достигнат до сградата на общинска администрация. Там протестиращите останаха около 15 минути, в рамките на които скандираха „Мафия“, „Оставка“ и всички заедно пяха химна на България. По пътя към Oбщината броят на протестиращите се увеличаваше, достигайки до 300 – 400 души. Освен жители на Благоевград в протеста се включиха граждани от Банско и Разлог. В знак на протест срещу режима на управление в България, протестиращите запалиха свещи пред офисите на три от големите политически партии в страната. Протестът протече мирно, без сблъсъци между полиция и граждани. В края на протеста бе обявено, че следващият такъв ще бъде в събота - 24 ноември в 11.30 часа, като сборният пункт ще бъде пред Първи корпус на ЮЗУ “Неофит Рилски”.
Натали СТЕФАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Варна: За десета поредна вечер стотина души в града излязоха на протест срещу високите цени на горивата, ниските доходи и с искане за оставка на правителството

Варна: За десета поредна вечер стотина души в града излязоха на протест срещу високите цени на горивата, ниските доходи и с искане за оставка на правителството

19 Ноември 2018 | 20:19 | Агенция "Фокус"
Варна. За десета поредна вечер граждани на Варна излязоха на протест за по-ниски цени на горивата, по-високи доходи и с искане за оставка на цялото правителство, предаде репортер на Радио "Фокус" - Варна. Около 19.00 часа не повече от 100 души отново затвориха кръстовището на булевардите "Мария Луиза" и "Сливница". Този път те изиграха едно хоро. Присъстващите отново носеха трибагреници и плакати. С викове "Оставка" те постояха насред пътните платна. Чуха се коментари, че протестиращите не са платени, а недоволството им не е само за цените на горивата, а и срещу ниските заплати и ниските пенсии. Около 10 минути след 19.00 часа под съпровода на народни и патриотични песни, и със скандирания, множеството се отправи на шествие по обичайния маршрут - към Катедралния храм. Шествието зае и двете платна на бул. "Мария Луиза" като протестиращите пречеха на движението на автомобили и автобуси на градския транспорт. И тази вечер на протеста имаше засилено полицейско присъствие. Пътни полицаи регулираха движението на кръстовищата, блокирани от маршрута на шествието. Около 19.30 часа те .затвориха Аспаруховия мост като стратегическо за града място и основна връзка с Южна България. Преди да тръгнат към съоръжението, мнозинството от протестиращите се разбраха да излязат отново утре в 18.30 часа пред Катедралния храм.

Диана СТОЕВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Стара Загора: Възстановено е движението през Прохода на Републиката

Стара Загора: Възстановено е движението през Прохода на Републиката

19 Ноември 2018 | 20:18 | Агенция "Фокус"
Стара Загора. Възстановено е движението през Прохода на Републиката, предаде репортер на Агенция "Фокус". По-рано тази вечер протестно шествие на жители на Гурково блокира за кратко движението през прохода. Полицейското присъствие в района е засилено.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

София: Протестиращите в столицата са затворили движението на "Орлов мост"

София: Протестиращите в столицата са затворили движението на "Орлов мост"

19 Ноември 2018 | 20:14 | Агенция "Фокус"
София. Протестиращите в столицата са затворили движението на "Орлов мост". Това съобщиха за Агенция "Фокус" от пресцентъра на Столична община. Те възпрепятстват и автобусите на градския транспорт в участъка.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

София: Протестиращите отдават почит пред паметника на Васил Левски

София: Протестиращите отдават почит пред паметника на Васил Левски

19 Ноември 2018 | 20:07 | Агенция "Фокус"
София. Протестиращите в столицата отдават почит пред паметника на Васил Левски, предаде репортер на Агенция “Фокус”. Всички граждани са паднаха на колене и запазиха минута мълчание.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Благоевград: Протестното пешеходно шествие в Благоевград достигна до сградата на Общината

Благоевград: Протестното пешеходно шествие в Благоевград достигна до сградата на Общината

19 Ноември 2018 | 20:03 | Агенция "Фокус"
Благоевград. Протестното пешеходно шествие в Благоевград достигна до сградата на Общината, предаде репортер на Радио “Фокус”-Пирин. Пред сградата на Общинска администрация протестът бе посрещнат от около 20 полицейски служители, които първоначално не бяха възприети добре от част от протестиращите, но друга част от гражданите защитиха служителите на реда и напрежението беше потушено. Към момента над 300 протестиращи са на площад “Георги Измирлиев” и скандират “Мафия” и “Оставка”. Всички заедно пеят химна на Република България.
Натали СТЕФАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

София: Протестиращите се насочват по бул. “Ал. Дондуков” към пл. “Орлов мост”

София: Протестиращите се насочват по бул. “Ал. Дондуков” към пл. “Орлов мост”

19 Ноември 2018 | 19:55 | Агенция "Фокус"
София. Протестиращите в столицата се насочват по бул. “Ал. Дондуков” към пл. “Орлов мост”, предаде репортер на Агенция “Фокус”. Движението по булеварда е преустановено. Част от участниците в протестното шествие хвърлят пиратки по булеварда. Протестиращите ще блокират движението на пл. “Орлов мост”.
Очаквайте подробности.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

СНИМКА НА ДЕНЯ
In memoriam. Красимир Узунов.
In memoriam. Красимир Узунов.

ВИДЕО
Неочаквана ваканция
Неочаквана ваканция
Официалната страница Информационна Агенция Фокус във Facebook
Начало | Услуги | Архив | Партньори | Тарифи | Радио реклама | За нас | Общи условия | Кариери | Контакти |
© 2019 Информационна агенция ФОКУС Съдържанието на Информационна агенция ФОКУС и технологиите, използвани в интернет страницата, са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. Всички текстови, аудио, видео, фотографски и графични изображения, публикувани в базата данни, са собственост на Информационна агенция ФОКУС, освен ако изрично е посочено друго. ПОЛЗВАТЕЛИТЕ и АБОНАТИТЕ се задължават да използват материали от информационната база данни съгласно Общите условия на Информационна агенция ФОКУС и действащото в Република България законодателство.