НАЙ-ЧЕТЕНИТЕ НОВИНИ ДО 17:23


СВЪРЗАНИ НОВИНИ

Състоянието на националната сигурност в доклад (ОБЗОР)

Състоянието на националната сигурност в доклад (ОБЗОР)

12 Септември 2019 | 21:36 | Агенция "Фокус"
София. Парламентът одобри доклада за състоянието на националната сигурност на Република България за 2018 г. "За" доклада гласуваха 97 народни представители", против" - 47 и "въздържали се" - 10,с което той бе приет. Докладът е за 2018 г. Документът трябва да бъде приет с решение на Народното събрание. Такива са разпоредбите на Закона за държавна агенция „Национална сигурност“. В Закона е разписано, че председателят на Агенцията представя на Министерския съвет ежегодно до 31 март годишен доклад за дейността на Агенцията, а кабинетът от своя страна да го внася в Народното събрание. Доклада засяга първото българско председателство на Съвета на ЕС, миграционните въпроси, борбата с тероризма, с корупцията и контрабандата и престъпността. В рамките на дебата народният представител от ПГ на ГЕРБ Красимир Ципов отчете ,че докладът за националната сигурност показва успехи в борбата с контрабандата, увеличение на разкриваемостта на престъпността и намаляване на катастрофите. "Този доклад се писа в продължение на няколко месеца от работна група с представители на всички институции, свързани с националната сигурност. Той дава много ясна и реалистична оценка на постигнатото през изминалата година и на състоянието на националната сигурност. Чуха се много критики от тази трибуна по една или друга тема, свързана с националната сигурност. Следва да отбележим няколко изключително важни и сериозни постижения, които са факт от 2017 г. нататък. След сформирането на настоящото правителство, бе приета и една много ясна и конкретна управленска програма, свързана с темата сигурност, свързана и с темата национална сигурност. През 2018 г. трябва да се отбележат значителните успехи по отношение на противодействието на контрабандата. Нека да напомним, че всички мерки и действия, които бяха предприети от 2015 г. насам дават своя изключително сериозен резултат. Ние постигаме нива, които не са характерни за старите демокрации, държави-членки на ЕС. Започнахме от нива от порядъка на 25 и 30 % само преди четири години, а сега вече се наблюдават резултати. Те не ги дава това правителство. Тези резултати се дават от независими органи, които правят своите проучвания. Те показват, че нивото на контрабандата на цигари в България вече е около 5 %. Пак отбелязвам, че само преди 4 години нивата бяха 5 до 6, до 7 пъти по-големи. Изключително важно е да се обърне внимание, че благодарение на мерките, които предприе българското правителство и по отношение укрепване капацитета на МВР, дадоха своя съвсем ясен резултат. Имаме много сериозно увеличение на разкриваемостта на престъпността, особено по отношение на престъпленията срещу личността. Народният представител от БСП Георги Гьоков разкритикува, п че няма отговор на въпроса защо управляващите избягват дебати по теми като бедност, неравенство и маргинализация. Той препоръча на съставителите на доклада да отделят малко място и за националната сигурност в аспекта на развитие на гражданското общество. "Докладът съдържа изключително много информация, в това число и социална. Така събрана на едно място няма къде другаде да се намери. Той обективно показва тежки проблеми, които действително са заплаха за националната сигурност. Прави впечатление, че тези проблеми присъстват в по-малка или по-голяма степен във всички доклади в години наред назад във времето във всяка една сфера: в здравеопазване, социална политика, вътрешна сигурност, отбрана и т.н. Това правителство, което управлява повече от 10 години страната ни вижда проблемите, но трудно намира решения по тях. В голяма степен се опитва да ги представи в розова светлина. Въпреки че съм се информирал по всички направления на доклада, ще си позволя да коментирам само още една сфера. Там, където се чувствам по-компетентен, а именно националната сигурност в чисто социален аспект. Правилно е отчетено, че демографският проблем е заплаха за социалните и осигурителните ни системи, оттам и заплаха за националната ни сигурност. Дори и защото намалява потенциалът ни като нация в социален, в научен и културен аспект", допълни Гьоков. По думите му на държавата липсват адекватни политики за насърчаване на раждаемостта. "Да оставим на страна факта, че нямаме ясно формулирана демографска политика. Имаме стратегия, мерки, екшън планове, но нямаме резултати. Струва ми се, обаче, че при оценката на рисковете, опасностите и заплахите за националната сигурност, когато говорим за социална сигурност, наред с демографските, образователните, здравните, миграционните и бежанските аспекти, трябва да се отдели място на безпрецедентно високите равнища на неравенства, бедност и социално изключване", изтъкна Гьоков. Секретарят на Съвета по сигурността към Министерския съвет Георги Кръстев изтъкна, че в Доклада за националната сигурност не сме скрили нито един проблем в нашата страна. "Искам да благодаря за задълбочените обсъждания в постоянните комисии и тук в залата. Бих искал да изразя благодарност за внимателния прочит, за отправените препоръки и изразената подкрепа към доклада", каза още Кръстев. Той посочи, че е бил разгледан в Съвета по сигурността, където представители на президентството са направили предложения, които са отразени. "Първото председателство на Съвета на ЕС от страна на Република България беше основанието да разширим доклада с дейността на нашата страна в рамките на ЕС именно от гледна точка на това председателство. Ние нямаше как да го пренебрегнем и то има пряка връзка с националната сигурност. По отношение на текстовете за корупцията при подготовката на доклада бяха направени консултации относно включването на текстове, касаещи изпълнението на закона от специално избраната за него комисия. Стигна да се до извода, че изпълнителната власт няма как или би било неправилно в своя доклад да включва информация и оценки за дейност на независим от изпълнителната власт орган. Определено мога да се съглася с тезата, за нюанс, стремеж за скриване на какъвто и да е проблем в нашата страна. Всеки раздел, касаещ състоянието на националната сигурност, когато има проблем, той е дефиниран", допълни още Кръстев.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Кристиан Вигенин, БСП: Докладът за националната сигурност е най-общо отчетничество и до голяма степен е безсмислен

Кристиан Вигенин, БСП: Докладът за националната сигурност е най-общо отчетничество и до голяма степен е безсмислен

12 Септември 2019 | 12:19 | Агенция "Фокус"
София. „Качеството на един доклад се определя не от неговата обширност, а с акцентите и политиките, които извежда. В този доклад няма такива. Той е небалансиран, защото в него има теми, по които има ненужни детайли, а най-общи констатации по теми, които имат пряко отношение към националната сигурност”. Това каза зам.-председателят на Народното събрание Кристиан Вигенин от парламентарната трибуна при обсъждането на годишния доклад за националната сигурност за 2018 г., съобщиха от пресцентъра на БСП. Той добави: "Липсата на акценти показва, че докладът е едно най-общо отчетничество, а липсата на препоръки го прави до голяма степен безсмислен." Вигенин коментира, че един от ключовите въпроси, които застрашават националната сигурност на България - задълбочаващото се социално разделение в страната, не е показан достатъчно. „Тази пропаст вместо да се затваря, откакто сме член на ЕС, се разтваря. Разликата между доходите на най-бедните и най-богатите продължава да нараства и е най-голяма в сравнение с другите страни в ЕС. Заедно с това продължават да растат и регионалните различия и дисбаланси”, коментира още социалистът. Той добави, че въпреки наближаващия край на втория програмен период, който е насочен към регионалната политика, тези дисбаланси не намаляват. Вигенин заяви, че различията между регионите определено са риск за националната сигурност на страната, особено там, където става дума за обезлюдяването на пограничните региони. „В доклада няма нищо за функционирането на институциите, а темата за електронното управление буквално липсва.Това е ключов въпрос за националната сигурност, както видяхме при срива на Търговския регистър миналата година, а вниманието към него е близко до нулата”, обясни Кристиан Вигенин. Той каза още, че темата за епидемиите, които възникнаха през миналата година не е намерила почти никакво място в доклада, а тя е свързана със земеделието, демографията и нуждата от специфична подкрепа за пограничните райони. „За БСП темата за демографията е ключова и тя трябва да бъде център на вниманието на правителството и парламента. От действията на управляващите и Доклада за националната сигурност за 2018 г. не можем да направим извода, че тя е приоритет за кабинета”, коментира още Вигенин. Той заяви, че не вижда основание в доклада за националната сигурност за бъдат отделени цели 30 страници за българското европредседателство, защото по думите му то няма пряка връзка с вътрешната сигурност. Друг съществен пропуск е, че отношенията със съседните държави са просто маркирани. Членството ни в Шенген, макар и да беше свалено като приоритет от премиера, също липсва от доклада. За нас то е важно и тази тема трябва да продължи да бъде на вниманието на институциите”, каза още зам.-председателят на парламента. Той бе категоричен, че заради всички тези липси и много други ПГ на „БСП за България” няма да подкрепи този доклад.
„В Доклада за националната сигурност липсват констатации и политики по отношение на социалните баланси и социалната политика“. Това заяви зам.-председателят на социалната комисия в НС Георги Гьоков. Той обясни, че е видна сериозна тенденция за нарастване на броя на социално изключените. По думите му липсва и стратегия за намаляване на риска от разширяване на маргинализиращите групи, към които се присъединяват все повече представители на средната класа: млади хора, самотни майки, възрастни хора, наркозависими, работещи в сивата икономика, хора с увреждания, “енергийно” бедни, хора които са във фактически личен фалит. „Защо управляващите избягват какъвто и да е дебат по теми, свързани с бедност, неравенства, обедняване, междуетническо противопоставяне, маргинализиране?“, попита той. Според него тези болезнени за българското общество въпроси няма да се решат от само себе си. „Хубаво е управляващите поне по тези теми да се вслушват в опозицията в лицето на БСП, ние имаме решения“, призова той.
„Управляващите твърдят в доклада, че сме добре по отношение на националната сигурност. В него обаче няма оценка, а изводите, които се правят, са в противоположност на изводите на това същото правителство от април месец в документа „Социално-икономическо развитие на България в периода 2007-2017“, заяви депутатът Таско Ерменков. Той обясни, че през април са направени констатации за неблагоприятно развитие на образование, демографска криза, здравеопазване, цифровизация, икономика, туризъм, селско стопанство и др. Ерменков заяви, че в доклада сега всичко това е замазано. „Видимо управляващите считат, че водят политиката на щрауса, който крие главата си в пясъка и мисли, че нищо друго не се вижда, а останалото е лъснало още повече“, заключи Таско Ерменков.
„Докладът признава, че има огромна корупция в държавни и общински институции“, обясни зам.-шефът на антикорупционната комисия в НС Кристина Сидорова. Тя подчерта, че въпреки това няма никакви мерки за справяне с нея. „Това говори, че управляващите или нямат желание или не знаят как да се справят с нея. Неглижирането на този проблем ще доведе до задълбочаването му и руши националната сигурност“, категорична бе тя. Сидорова обясни, че в доклада няма и дума за работата на КПКОНПИ, превенцията както и за конкретни мерки.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

С 97 гласа "за", 47  "против" и 10 "въздържали се" депутатите одобриха докладa за състоянието на националната сигурност

С 97 гласа "за", 47 "против" и 10 "въздържали се" депутатите одобриха докладa за състоянието на националната сигурност

12 Септември 2019 | 11:45 | Агенция "Фокус"
София. Парламентът одобри доклада за състоянието на националната сигурност на Република България за 2018 г., предаде репортер на Агенция "Фокус". "За" доклада гласуваха 97 народни представители", против" - 47 и "въздържали се" - 10,с което той бе приет. Докладът е за 2018 г. Документът трябва да бъде приет с решение на Народното събрание. Такива са разпоредбите на Закона за държавна агенция „Национална сигурност“. В Закона е разписано, че председателят на Агенцията представя на Министерския съвет ежегодно до 31 март годишен доклад за дейността на Агенцията, а кабинетът от своя страна да го внася в Народното събрание. Доклада засяга първото българско председателство на Съвета на ЕС, миграционните въпроси, борбата с тероризма, с корупцията и контрабандата и престъпността.
Първото българско председателство на Съвета на ЕС
В Доклада са представени дейностите, резултатите и постиженията от първото българско председателство на Съвета на Европейския съюз. Направен е извод, че поставените цели са успешно постигнати. Отбелязано е, че по общо признание на съюзническите и партньорски страни, активната политика на нашата страна за добросъседство, разбирателство, междудържавен диалог със страните от Западните Балкани са създали авторитет на Република България като уважаван и търсен фактор в региона за трайно решаване на дългосрочни проблеми и за формиране на стратегически перспективи за двустранни и многостранни отношения.
Миграция и борба с тероризма
Отчетено е активното участие на страната в световната антитерористична коалиция и създаването на организация за изпълнение и спазване на мерките, разработени в Националния план за противодействие на тероризма. Чрез Националния контратерористичен център ДАНС осъществява сътрудничество и непрекъснат обмен на информация в режим 24/7 с компетентните държавни структури и със службите, ангажирани с противодействие на тероризма във всички държави от ЕС и НАТО. Обмен на информация се осъществява и в многостранен формат чрез участие в заседанията на Работната група „Тероризъм” на Съвета на ЕС и чрез създадената по инициатива на Европол мрежа за обмен на информация за пътуващи терористи. Граничната сигурност и граничното управление са посочени като трайни приоритети в областта на сигурността и миграцията Приетите изменения и допълнения в Закона за чужденците в Република България хармонизират българското законодателство с достиженията на ЕС в областта на миграцията. Осигурява се и ефективна охрана на държавната граница. Ефективно работи съвместния тристранен контактен център за полицейско и митническо сътрудничество на ГКПП "Капитан Андреево".
Борбата с контрабандата и намаляване на престъпността:
Отбелязано е, че през 2018 г. МВР активно работи по противодействие на контрабандата и контрола на движението на рискови стоки. При координирани съвместни действия са проведени 31 широкомащабни специализирани операции за противодействие на нарушения и престъпления във фармацевтичния сектор, търговията с месо, с петролни продукти течни акцизни стоки и др.
В Доклада е отбелязано, че през 2018 г. е приет Закона за мерките срещу изпирането на пари. Активна е дейността, която е осъществена по подготовка на нов Закон за мерките срещу изпиране на пари, приет в началото на 2018 г., с който се цели превенция за изпирането на пари, финансиране на тероризма, борбата с корупцията, увеличаване на капацитета и анализ и обмен на информация
В доклада е отчетена добрата координация и сътрудничество между органите на МВР, Агенция „Митници”, ДАНС, прокуратурата и партньорските служби в областта на борбата с контрабандата, както и в защита на вътрешните фискални интереси, които са изведени от Европол като приоритет на ЕС.Функциониращият под ръководството на МВР Национален съвет по превенция на престъпността в отчетния период е разработил и изпълнява мерки за противодействие и превенция на конвенционалната престъпност, насочени към най уязвимите групи от населението. Продължава действието си превантивната програма „Детски полицейски управления” и по нея се обучават деца в три модула. Специално внимание е отделено и на полицейското присъствие в районите с висока концентрация на престъпност и в малките и средно населени места.Криминалния пазар на незаконно отнети МПС е свит значително и е на едно от най-ниските си нива през последните три десетилетия. През 2018 г. регистрираните посегателства са 2075 или е налице намаление от 12,4% спрямо 2017 г., а разкриваемостта е с 1,2 процентни пункта повече от 2017 г. Като заплаха за националната сигурност са посочени организираната престъпност, ДДС измамите, контрабандата на тютюн и тютюневи изделия, инвестирането на капители със съмнителен произход, измамите с фондове на ЕС, корупцията, трафика на наркотични вещества, трафика на хора, фалшификацията на електронни платежни инструменти, престъпленията против собствеността и личността. Отразено е, че битовата престъпност, кражбите, грабежите и противозаконното отнемане на автомобили оказват най-съществено влияние върху чувството за сигурност на гражданите. От посочените данни е направен извод, че спрямо 2017 г. общата престъпност отчита намаление, като спада спрямо 2017 г. е с около 9,8%. През 2018 г. нивото на разкриваемост се е увеличило с 2,3% до 46% от всички регистрирани престъпления. Отчетен е спад на престъпността срещу собствеността, като през 2018 г. те са с 12,3% по –малко в сравнение с 2017 г., а намалението при грабежите е с 19% при измамите 16,2%, а при кражбите с 12,4%, като разкриваемостта е 33,6%, което е увеличение с 2,6 процентни пункта спрямо 2017 г. Съществен проблем са телефонните измами, обект на които са предимно възрастни хора, но в сравнение с 2017 г. е отчетен спад със 17,2%. Основна заплаха за гражданите и демократичните основи на обществото в доклада е посочена организираната престъпност. Основните и проявления са свързани с посегателства върху фиска, незаконно превеждане на хора пред граница, киберсигурността, трафика на наркотици, хора,оръжие, културни ценности , контрабандата и др. Направен е и анализ на рисковете и опасностите за националната сигурност от корупция, чийто проявления са в секторите с голям материален ресурс, в приходните администрации, участие на държавни и общински служители в паралелни частни сдружения и фирми. При проведени операции по противодействие на трафика на културно-исторически ценности е осуетен износът на предмети с висока културно-историческа стойност. Пресечени са 4 трансгранични канала за трафик на културно-исторически ценности.
Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Георги Кръстев, Съвет за сигурност към Министерски съвет:  В Доклада за националната сигурност не сме скрили нито един проблем в нашата страна

Георги Кръстев, Съвет за сигурност към Министерски съвет: В Доклада за националната сигурност не сме скрили нито един проблем в нашата страна

12 Септември 2019 | 11:34 | Агенция "Фокус"
София. В Доклада за националната сигурност не сме скрили нито един проблем в нашата страна. Това каза Георги Кръстев, съветник към политическия кабинет на министър-председателя и секретар на Съвета по сигурността към Министерския съвет по време на дебатите по доклада за състоянието на националната сигурност за 2018, предаде репортер на Агенция "Фокус". "Искам да благодаря за задълбочените обсъждания в постоянните комисии и тук в залата. Бих искал да изразя благодарност за внимателния прочит, за отправените препоръки и изразената подкрепа към доклада", каза още Кръстев. Той посочи, че е бил разгледан в Съвета по сигурността, където представители на президентството са направили предложения, които са отразени. "Първото председателство на Съвета на ЕС от страна на Република България беше основанието да разширим доклада с дейността на нашата страна в рамките на ЕС именно от гледна точка на това председателство. Ние нямаше как да го пренебрегнем и то има пряка връзка с националната сигурност.По отношение на текстовете за корупцията при подготовката на доклада бяха направени консултации относно включването на текстове, касаещи изпълнението на закона от специално избраната за него комисия. Стигна да се до извода, че изпълнителната власт няма как или би било неправилно в своя доклад да включва информация и оценки за дейност на независим от изпълнителната власт орган. Определено мога да се съглася с тезата, за нюанс, стремеж за скриване на какъвто и да е проблем в нашата страна. Всеки раздел, касаещ състоянието на националната сигурност, когато има проблем, той е дефиниран", допълни още Кръстев. Той посочи, че при подготовката на доклада стремежът е той да бъде готов в първото полугодие. "Практиката показва, че няма годишен доклад за състоянието на националната сигурност, който да е внесен преди юли месец", уточни още Кръстев.
Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Красимир Ципов, ГЕРБ: Докладът за националната сигурност показва успехи в борбата с контрабандата, увеличение на разкриваемостта на престъпността и намаляване на катастрофите

Красимир Ципов, ГЕРБ: Докладът за националната сигурност показва успехи в борбата с контрабандата, увеличение на разкриваемостта на престъпността и намаляване на катастрофите

12 Септември 2019 | 11:23 | Агенция "Фокус"
София. Докладът за националната сигурност показва успехи в борбата с контрабандата, увеличение на разкриваемостта на престъпността и намаляване на катастрофите. Това каза народният представител от ПГ на ГЕРБ Красимир Ципов по време на дебатите по доклада за състоянието на националната сигурност за 2018 г., предаде репортер на Агенция "Фокус". "Този доклад се писа в продължение на няколко месеца от работна група с представители на всички институции, свързани с националната сигурност. Той дава много ясна и реалистична оценка на постигнатото през изминалата година и на състоянието на националната сигурност. Чуха се много критики от тази трибуна по една или друга тема, свързана с националната сигурност. Следва да отбележим няколко изключително важни и сериозни постижения, които са факт от 2017 г. нататък. След сформирането на настоящото правителство, бе приета и една много ясна и конкретна управленска програма, свързана с темата сигурност, свързана и с темата национална сигурност. През 2018 г. трябва да се отбележат значителните успехи по отношение на противодействието на контрабандата. Нека да напомним, че всички мерки и действия, които бяха предприети от 2015 г. насам дават своя изключително сериозен резултат. Ние постигаме нива, които не са характерни за старите демокрации, държави-членки на ЕС. Започнахме от нива от порядъка на 25 и 30 % само преди четири години, а сега вече се наблюдават резултати. Те не ги дава това правителство. Тези резултати се дават от независими органи, които правят своите проучвания. Те показват, че нивото на контрабандата на цигари в България вече е около 5 %. Пак отбелязвам, че само преди 4 години нивата бяха 5 до 6, до 7 пъти по-големи. Изключително важно е да се обърне внимание, че благодарение на мерките, които предприе българското правителство и по отношение укрепване капацитета на МВР, дадоха своя съвсем ясен резултат. Имаме много сериозно увеличение на разкриваемостта на престъпността, особено по отношение на престъпленията срещу личността.
В заключение искам да обърна внимание в този раздел в доклада, който дава много ясна, конкретна и детайлна картина на състоянието на пътната безопасност", заяви Ципов. По думите му това е тема, която е на дневен ред от години насам. "През 2018 г. следва да се отбележи, че инцидентите, пострадалите и жертвите след ПТП са намалели средно с 15 %. Жертвите от 710 през 2017 г. са 612. Тези точно ПТП предизвикват изключително сериозни проблеми и засягат много български семейства. Така че нека да завърша с това - докладът е реалистичен, аналитичен и дава наистина реална оценка на състоянието на националната сигурност, а не както казаха преждеговорищите колеги, че ние не виждаме абсолютно никаква аналитична оценка и не знаем какво е състоянието на националната сигурност", заяви Ципов. Народният представител от ГЕРБ призова депутатите да подкрепят доклада за националната сигурност. По думите му практиката на изготвяне на такъв доклад трябва да продължи, защото може да се даде реална оценка за състоянието на държавата.
Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Георги Гьоков, БСП: Нямам отговор на въпроса защо управляващите избягват дебати по теми като бедност, неравенство и маргинализация - те няма да изчезнат, ако не говорим за тях

Георги Гьоков, БСП: Нямам отговор на въпроса защо управляващите избягват дебати по теми като бедност, неравенство и маргинализация - те няма да изчезнат, ако не говорим за тях

12 Септември 2019 | 11:04 | Агенция "Фокус"
София. Нямам отговор на въпроса защо управляващите избягват дебати по теми като бедност, неравенство и маргинализация - тези проблеми няма да изчезнат, ако не говорим за тях. Това каза народният представител от ПГ на "БСП за България" и председател на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите Георги Гьоков по време на дебатите по доклада за състоянието на националната сигурност за 2018 г., предаде репортер на Агенция "Фокус". Той призова управляващите да се вслушат в БСП, които са предлагали решения на тези въпроси. "Първо ще изразя учудването си, че този доклад не беше разпределен на Комисията по взаимодействие с НПО и жалбите на гражданите. Съобщава ни се още в мотивите, че основна цел на доклада е да представи оценките на изпълнителната власт за рисковете и опасностите, и заплахите за ефективността и ефикасността за политиките на националната сигурност и за действията, които институциите на държавата планират да предприемат за следващия период и че той има съществено значение за информирането на публичните институции и на гражданските организации, включително и с други държави, относно политиката за сигурност на Република България. Не намираме за добре този доклад да бъде обсъден за комисията, която осъществява връзка с тези граждански и неправителствени организации. Едва ли някой в тази зала има съмнение, че развитието на гражданското общество в България и значението на това развитие на националната ни сигурност, както и всички свързани с това рискове, заслужават вниманието на българския парламент. Не по-малко значение има тук в тази зала да се чуе становището на това гражданско общество в лицето на неправителствените организации, от обществения живот към комисията както по отношение на доклада за националната сигурност, така и по отношение за самата национална сигурност. Ще си позволя да направя препоръка към председателя на Народното събрание да разпределя такива важни за страната ни документи към Комисията по взаимодействие с НПО и жалбите на гражданите", допълни Гьоков. Той препоръча на съставителите на доклада да отделят малко място и за националната сигурност в аспекта на развитие на гражданското общество. "Докладът съдържа изключително много информация, в това число и социална. Така събрана на едно място няма къде другаде да се намери. Той обективно показва тежки проблеми, които действително са заплаха за националната сигурност. Прави впечатление, че тези проблеми присъстват в по-малка или по-голяма степен във всички доклади в години наред назад във времето във всяка една сфера: в здравеопазване, социална политика, вътрешна сигурност, отбрана и т.н. Това правителство, което управлява повече от 10 години страната ни вижда проблемите, но трудно намира решения по тях. В голяма степен се опитва да ги представи в розова светлина. Въпреки че съм се информирал по всички направления на доклада, ще си позволя да коментирам само още една сфера. Там, където се чувствам по-компетентен, а именно националната сигурност в чисто социален аспект. Правилно е отчетено, че демографският проблем е заплаха за социалните и осигурителните ни системи, оттам и заплаха за националната ни сигурност. Дори и защото намалява потенциалът ни като нация в социален, в научен и културен аспект", допълни Гьоков. По думите му на държавата липсват адекватни политики за насърчаване на раждаемостта. "Да оставим на страна факта, че нямаме ясно формулирана демографска политика. Имаме стратегия, мерки, екшън планове, но нямаме резултати. Струва ми се, обаче, че при оценката на рисковете, опасностите и заплахите за националната сигурност, когато говорим за социална сигурност, наред с демографските, образователните, здравните, миграционните и бежанските аспекти, трябва да се отдели място на безпрецедентно високите равнища на неравенства, бедност и социално изключване", изтъкна Гьоков.
Той отчете, че поляризацията в обществото, значителната младежка и дългосрочна безработица остават сериозни и нерешими проблеми, което не бива да се подминават с лека ръка. "Липсват констатации и политики по отношение на социалните баланси и социалната политика, въпреки че виждам сериозна тенденция за нарастване на броя на социално изключените. Липсва стратегия за намаляване на риска от разширяване на маргинализиращите се групи, към които се присъединяват все повече представители на средната класа", посочи още депутатът от БСП. Гьоков уточни, че ще се въздържи по доклада за националната сигурност.
Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Депутатите продължават работа по годишния доклад за състоянието на националната сигурност на България

Депутатите продължават работа по годишния доклад за състоянието на националната сигурност на България

12 Септември 2019 | 07:19 | Агенция "Фокус"
София. Депутатите продължават работа по годишния доклад за състоянието на националната сигурност на България. Това предвижда седмичната програма за работа на Народното събрание. Докладът е за 2018 г. Документът трябва да бъде приет с решение на Народното събрание. Такива са разпоредбите на Закона за държавна агенция „Национална сигурност“. В Закона е разписано, че председателят на Агенцията представя на Министерския съвет ежегодно до 31 март годишен доклад за дейността на Агенцията, а кабинетът от своя страна да го внася в Народното събрание. На вниманието на депутатите се поставят и промените в Закона за лова и опазване на дивеча на второ четене. Народните представители ще се занимаят и с промените в Закона за чистотата на атмосферния въздух, които ще подложат на първо гласуване. Проектът цели да изпълни одобрените мерки за трансформация на модела на административно обслужване в България по опазване чистотата на атмосферния въздух.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Парламентът прие промени в Закона за местното самоуправление и местната администрация на първо четене

Парламентът прие промени в Закона за местното самоуправление и местната администрация на първо четене

11 Септември 2019 | 11:07 | Агенция "Фокус"
София. Парламентът прие промени в Закона за местното самоуправление и местната администрация на първо четене, предаде репортер на Агенция "Фокус". "За" законопроекта гласуваха 96 народни представители, "Против" -69 и "въздържали се" -4, с което те бяха приети. Измененията са внесени от съпредседателя на ПГ на „Обединени патриоти“ Искрен Веселинов и народния представител от ГЕРБ и зам.-председател на парламента Емил Христов. Предложените промени създават правна възможност, а не задължение, общините да изграждат звена за контрол по изпълнението на актовете на общинския съвет и на кмета на общината. Съгласно текстовете служителите в звеното ще могат да подпомагат осъществяването на административно-наказателната дейност на територията на общината, като изпълняват функционалните си задължения в униформено облекло и отличителни наци на съответната община, утвърдени от кмета на общината.
В срок до три месеца след назначаването им, служителите в звеното преминават обучение по специална програма, изготвена от Главна дирекция „Национална полиция“ на Министерство на вътрешните работи.
Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Манол Генов, БСП: Цветан Цветанов го няма, но Цветановщината още витае тук през законодателството

Манол Генов, БСП: Цветан Цветанов го няма, но Цветановщината още витае тук през законодателството

11 Септември 2019 | 10:59 | Агенция "Фокус"
София. Г-н Цветан Цветанов, но Цветановщината още витае тук през законодателството. Това каза народният представител от ПГ на "БСП за България" и член на Изпълнителното бюро на БСП Манол Генов по време на дебатите по Закона за местното самоуправление и местната администрация, предаде репортер на Агенция "Фокус". Колегата му Иван Иванов от БСП коментира, че на дискусия през месец март 2018 г. под егидата на Цветан Цветанов е обсъден този законопроект. "Спомените, които се възвръщат в мен са докарването на килограм кметове на ГЕРБ, които да обясняват как очакват този закон и и му се радват и искат на всяка цена да стъпят в правомощията си", посочи Иван Иванов. Той запозодря, че законовите промени са обвързани с местните избори. БСП определи внасянето на такъв законопроект седмици преди изборите като прекалено тенденциозно.
Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Емил Христов, ГЕРБ: Законът за местното самоуправление и местната администрация цели да разшири възможностите за контрол на обществения ред

Емил Христов, ГЕРБ: Законът за местното самоуправление и местната администрация цели да разшири възможностите за контрол на обществения ред

11 Септември 2019 | 09:57 | Агенция "Фокус"
София. Законът за местното самоуправление и местната администрация цели да допълни и разшири съществуващите законови възможности за контрол на обществения ред. Това каза зам.-председателят на парламента и народен представител от ПГ на ГЕРБ Емил Христов по време на представяне на промените в Законa за местното самоуправление и местната администрация, предаде репортер на Агенция "Фокус". "Разработването на предложените промени започна преди много време - 2011 г. след приемането на изменението на Закона за МВР, когато беше установено, че тези законови промени не способстват общините да се възползват от тях и да изпълняват ефективно задълженията си по охрана на обществения ред и опазване на общинското имущество. Изготвеният законопроект беше многократно съгласуван с Министерство на вътрешните работи. През месец януари 2018 г. на свое заседание УС на НСОРБ решава да подкрепи законопроекта, като е подкрепено единодушно от кметовете на общини. От своя страна представителите на Народното събрание и ние като вносители инициирахме един много широк форум на 14 март 2018 г. в Народното събрание с участието на председателите на водещите комисии, на НСОРБ, на Националната асоциация на председателите на обински съвети, кметове и представители на други общини. Целта на законпроекта е да се допълнят и разширят съществуващите законови възможности за контрол на обществения ред, спазването наредбите на общинския съвет, заповедите на кмета и опазването на общинското имущество на територията на общините", допълни още Емил Христов. Според него основен проблем е липсата на адекватни правомощия на общинските служители, което ги принуждава да извършват съвместни проверки с органите на МВР. "Дори, когато пред очите ни се извършва посегателство пред общинска собственост, единственото, което общинските служители могат да направят е да сигнализират полицейски органи и да чакат пристигането им", уточни още Христов и отчете, че в много от случаите в малките населени места има недостиг на полицейски служители.
Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

СНИМКА НА ДЕНЯ
Посрещнаха Пендаровски в Белград с най-високи държавни почести. 22 ноември 2019 г.
Посрещнаха Пендаровски в Белград с най-високи държавни почести. 22 ноември 2019 ...

ВИДЕО
Безпрецедентно наводнение във Венеция
Безпрецедентно наводнение във Венеция
Официалната страница Информационна Агенция Фокус във Facebook
Начало | Услуги | Архив | Партньори | Тарифи | Радио реклама | За нас | Общи условия | Кариери | Контакти |
© 2019 Информационна агенция ФОКУС Съдържанието на Информационна агенция ФОКУС и технологиите, използвани в интернет страницата, са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. Всички текстови, аудио, видео, фотографски и графични изображения, публикувани в базата данни, са собственост на Информационна агенция ФОКУС, освен ако изрично е посочено друго. ПОЛЗВАТЕЛИТЕ и АБОНАТИТЕ се задължават да използват материали от информационната база данни съгласно Общите условия на Информационна агенция ФОКУС и действащото в Република България законодателство.