СВЪРЗАНИ НОВИНИ

Кристиан Вигенин, БСП: Докладът за националната сигурност е най-общо отчетничество и до голяма степен е безсмислен

Кристиан Вигенин, БСП: Докладът за националната сигурност е най-общо отчетничество и до голяма степен е безсмислен

София. „Качеството на един доклад се определя не от неговата обширност, а с акцентите и политиките, които извежда. В този доклад няма такива. Той е небалансиран, защото в него има теми, по които има ненужни детайли, а най-общи констатации по теми, които имат пряко отношение към националната сигурност”. Това каза зам.-председателят на Народното събрание Кристиан Вигенин от парламента...

12 Септември 2019 | 12:19 | Агенция "Фокус"

Красимир Ципов, ГЕРБ: Докладът за националната сигурност показва успехи в борбата с контрабандата, увеличение на разкриваемостта на престъпността и намаляване на катастрофите

Красимир Ципов, ГЕРБ: Докладът за националната сигурност показва успехи в борбата с контрабандата, увеличение на разкриваемостта на престъпността и намаляване на катастрофите

София. Докладът за националната сигурност показва успехи в борбата с контрабандата, увеличение на разкриваемостта на престъпността и намаляване на катастрофите. Това каза народният представител от ПГ на ГЕРБ Красимир Ципов по време на дебатите по доклада за състоянието на националната сигурност за 2018 г., предаде репортер на Агенция "Фокус". "Този доклад се писа в продължение на няколко месеца от работна група с представители на всички институции, свързани с националната сигурност. Той дава много ясна и реалистична оценка на постигнатото през изминалата година и на състоянието на националната сигурност. Чуха се много критики от тази трибуна по една или друга тема, свързана с националната сигурност. Следва да отбележим няколко изключително важни и сериозни постижения, които са факт от 2017 г. нататък. След сформирането на настоящото правителство, бе приета и една много ясна и конкретна управленска програма, свързана с темата сигурност, свързана и с темата национална сигурност. През 2018 г. трябва да се отбележат значителните успехи по отношение на противодействието на контрабандата. Нека да напомним, че всички мерки и действия, които бяха предприети от 2015 г. насам дават своя изключително сериозен резултат. Ние постигаме нива, които не са характерни за старите демокрации, държави-членки на ЕС. Започнахме от нива от порядъка на 25 и 30 % само преди четири години, а сега вече се наблюдават резултати. Те не ги дава това правителство. Тези резултати се дават от независими органи, които правят своите проучвания. Те показват, че нивото на контрабандата на цигари в България вече е около 5 %. Пак отбелязвам, че само преди 4 години нивата бяха 5 до 6, до 7 пъти по-големи. Изключително важно е да се обърне внимание, че благодарение на мерките, които предприе българското правителство и по отношение укрепване капацитета на МВР, дадоха своя съвсем ясен резултат. Имаме много сериозно увеличение на разкриваемостта на престъпността, особено по отношение на престъпленията срещу личността. В заключение искам да обърна внимание в този раздел в доклада, който дава много ясна, конкретна и детайлна картина на състоянието на пътната безопасност", заяви Ципов. По думите му това е тема, която е на дневен ред от години насам. "През 2018 г. следва да се отбележи, че инцидентите, пострадалите и жертвите след ПТП са намалели средно с 15 %. Жертвите от 710 през 2017 г. са 612. Тези точно ПТП предизвикват изключително сериозни проблеми и засягат много български семейства. Така че нека да завърша с това - докладът е реалистичен, аналитичен и дава наистина реална оценка на състоянието на националната сигурност, а не както казаха преждеговорищите колеги, че ние не виждаме абсолютно никаква аналитична оценка и не знаем какво е състоянието на националната сигурност", заяви Ципов. Народният представител от ГЕРБ призова депутатите да подкрепят доклада за националната сигурност. По думите му практиката на изготвяне на такъв доклад трябва да продължи, защото може да се даде реална оценка за състоянието на държавата. Деница КИТАНОВА

12 Септември 2019 | 11:23 | Агенция "Фокус"

Георги Гьоков, БСП: Нямам отговор на въпроса защо управляващите избягват дебати по теми като бедност, неравенство и маргинализация - те няма да изчезнат, ако не говорим за тях

Георги Гьоков, БСП: Нямам отговор на въпроса защо управляващите избягват дебати по теми като бедност, неравенство и маргинализация - те няма да изчезнат, ако не говорим за тях

София. Нямам отговор на въпроса защо управляващите избягват дебати по теми като бедност, неравенство и маргинализация - тези проблеми няма да изчезнат, ако не говорим за тях. Това каза народният представител от ПГ на "БСП за България" и председател на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите Георги Гьоков по време на дебатите по доклада за състоянието на националната сигурност за 2018 г., предаде репортер на Агенция "Фокус". Той призова управляващите да се вслушат в БСП, които са предлагали решения на тези въпроси. "Първо ще изразя учудването си, че този доклад не беше разпределен на Комисията по взаимодействие с НПО и жалбите на гражданите. Съобщава ни се още в мотивите, че основна цел на доклада е да представи оценките на изпълнителната власт за рисковете и опасностите, и заплахите за ефективността и ефикасността за политиките на националната сигурност и за действията, които институциите на държавата планират да предприемат за следващия период и че той има съществено значение за информирането на публичните институции и на гражданските организации, включително и с други държави, относно политиката за сигурност на Република България. Не намираме за добре този доклад да бъде обсъден за комисията, която осъществява връзка с тези граждански и неправителствени организации. Едва ли някой в тази зала има съмнение, че развитието на гражданското общество в България и значението на това развитие на националната ни сигурност, както и всички свързани с това рискове, заслужават вниманието на българския парламент. Не по-малко значение има тук в тази зала да се чуе становището на това гражданско общество в лицето на неправителствените организации, от обществения живот към комисията както по отношение на доклада за националната сигурност, така и по отношение за самата национална сигурност. Ще си позволя да направя препоръка към председателя на Народното събрание да разпределя такива важни за страната ни документи към Комисията по взаимодействие с НПО и жалбите на гражданите", допълни Гьоков. Той препоръча на съставителите на доклада да отделят малко място и за националната сигурност в аспекта на развитие на гражданското общество. "Докладът съдържа изключително много информация, в това число и социална. Така събрана на едно място няма къде другаде да се намери. Той обективно показва тежки проблеми, които действително са заплаха за националната сигурност. Прави впечатление, че тези проблеми присъстват в по-малка или по-голяма степен във всички доклади в години наред назад във времето във всяка една сфера: в здравеопазване, социална политика, вътрешна сигурност, отбрана и т.н. Това правителство, което управлява повече от 10 години страната ни вижда проблемите, но трудно намира решения по тях. В голяма степен се опитва да ги представи в розова светлина. Въпреки че съм се информирал по всички направления на доклада, ще си позволя да коментирам само още една сфера. Там, където се чувствам по-компетентен, а именно националната сигурност в чисто социален аспект. Правилно е отчетено, че демографският проблем е заплаха за социалните и осигурителните ни системи, оттам и заплаха за националната ни сигурност. Дори и защото намалява потенциалът ни като нация в социален, в научен и културен аспект", допълни Гьоков. По думите му на държавата липсват адекватни политики за насърчаване на раждаемостта. "Да оставим на страна факта, че нямаме ясно формулирана демографска политика. Имаме стратегия, мерки, екшън планове, но нямаме резултати. Струва ми се, обаче, че при оценката на рисковете, опасностите и заплахите за националната сигурност, когато говорим за социална сигурност, наред с демографските, образователните, здравните, миграционните и бежанските аспекти, трябва да се отдели място на безпрецедентно високите равнища на неравенства, бедност и социално изключване", изтъкна Гьоков. Той отчете, че поляризацията в обществото, значителната младежка и дългосрочна безработица остават сериозни и нерешими проблеми, което не бива да се подминават с лека ръка. "Липсват констатации и политики по отношение на социалните баланси и социалната политика, въпреки че виждам сериозна тенденция за нарастване на броя на социално изключените. Липсва стратегия за намаляване на риска от разширяване на маргинализиращите се групи, към които се присъединяват все повече представители на средната класа", посочи още депутатът от БСП. Гьоков уточни, че ще се въздържи по доклада за националната сигурност. Деница КИТАНОВА

12 Септември 2019 | 11:04 | Агенция "Фокус"

Депутатите продължават работа по годишния доклад за състоянието на националната сигурност на България

Депутатите продължават работа по годишния доклад за състоянието на националната сигурност на България

София. Депутатите продължават работа по годишния доклад за състоянието на националната сигурност на България. Това предвижда седмичната програма за работа на Народното събрание. Докладът е за 2018 г. Документът трябва да бъде приет с решение на Народното събрание. Такива са разпоредбите на Закона за държавна агенция „Национална сигурност“. В Закона е разписано, че председателят на Агенцията представя на Министерския съвет ежегодно до 31 март годишен доклад за дейността на Агенцията, а кабинетът от своя страна да го внася в Народното събрание. На вниманието на депутатите се поставят и промените в Закона за лова и опазване на дивеча на второ четене. Народните представители ще се занимаят и с промените в Закона за чистотата на атмосферния въздух, които ще подложат на първо гласуване. Проектът цели да изпълни одобрените мерки за трансформация на модела на административно обслужване в България по опазване чистотата на атмосферния въздух.

12 Септември 2019 | 07:19 | Агенция "Фокус"

Парламентът прие промени в Закона за местното самоуправление и местната администрация на първо четене

Парламентът прие промени в Закона за местното самоуправление и местната администрация на първо четене

София. Парламентът прие промени в Закона за местното самоуправление и местната администрация на първо четене, предаде репортер на Агенция "Фокус". "За" законопроекта гласуваха 96 народни представители, "Против" -69 и "въздържали се" -4, с което те бяха приети. Измененията са внесени от съпредседателя на ПГ на „Обединени патриоти“ Искрен Веселинов и народния представител от ГЕРБ и зам.-председател на парламента Емил Христов. Предложените промени създават правна възможност, а не задължение, общините да изграждат звена за контрол по изпълнението на актовете на общинския съвет и на кмета на общината. Съгласно текстовете служителите в звеното ще могат да подпомагат осъществяването на административно-наказателната дейност на територията на общината, като изпълняват функционалните си задължения в униформено облекло и отличителни наци на съответната община, утвърдени от кмета на общината. В срок до три месеца след назначаването им, служителите в звеното преминават обучение по специална програма, изготвена от Главна дирекция „Национална полиция“ на Министерство на вътрешните работи. Деница КИТАНОВА

11 Септември 2019 | 11:07 | Агенция "Фокус"

Манол Генов, БСП: Цветан Цветанов го няма, но Цветановщината още витае тук през законодателството

Манол Генов, БСП: Цветан Цветанов го няма, но Цветановщината още витае тук през законодателството

София. Г-н Цветан Цветанов, но Цветановщината още витае тук през законодателството. Това каза народният представител от ПГ на "БСП за България" и член на Изпълнителното бюро на БСП Манол Генов по време на дебатите по Закона за местното самоуправление и местната администрация, предаде репортер на Агенция "Фокус". Колегата му Иван Иванов от БСП коментира, че на дискусия през месец март 2018 г. под егидата на Цветан Цветанов е обсъден този законопроект. "Спомените, които се възвръщат в мен са докарването на килограм кметове на ГЕРБ, които да обясняват как очакват този закон и и му се радват и искат на всяка цена да стъпят в правомощията си", посочи Иван Иванов. Той запозодря, че законовите промени са обвързани с местните избори. БСП определи внасянето на такъв законопроект седмици преди изборите като прекалено тенденциозно. Деница КИТАНОВА

11 Септември 2019 | 10:59 | Агенция "Фокус"

Емил Христов, ГЕРБ: Законът за местното самоуправление и местната администрация цели да разшири възможностите за контрол на обществения ред

Емил Христов, ГЕРБ: Законът за местното самоуправление и местната администрация цели да разшири възможностите за контрол на обществения ред

София. Законът за местното самоуправление и местната администрация цели да допълни и разшири съществуващите законови възможности за контрол на обществения ред. Това каза зам.-председателят на парламента и народен представител от ПГ на ГЕРБ Емил Христов по време на представяне на промените в Законa за местното самоуправление и местната администрация, предаде репортер на Агенция "Фокус". "Разработването на предложените промени започна преди много време - 2011 г. след приемането на изменението на Закона за МВР, когато беше установено, че тези законови промени не способстват общините да се възползват от тях и да изпълняват ефективно задълженията си по охрана на обществения ред и опазване на общинското имущество. Изготвеният законопроект беше многократно съгласуван с Министерство на вътрешните работи. През месец януари 2018 г. на свое заседание УС на НСОРБ решава да подкрепи законопроекта, като е подкрепено единодушно от кметовете на общини. От своя страна представителите на Народното събрание и ние като вносители инициирахме един много широк форум на 14 март 2018 г. в Народното събрание с участието на председателите на водещите комисии, на НСОРБ, на Националната асоциация на председателите на обински съвети, кметове и представители на други общини. Целта на законпроекта е да се допълнят и разширят съществуващите законови възможности за контрол на обществения ред, спазването наредбите на общинския съвет, заповедите на кмета и опазването на общинското имущество на територията на общините", допълни още Емил Христов. Според него основен проблем е липсата на адекватни правомощия на общинските служители, което ги принуждава да извършват съвместни проверки с органите на МВР. "Дори, когато пред очите ни се извършва посегателство пред общинска собственост, единственото, което общинските служители могат да направят е да сигнализират полицейски органи и да чакат пристигането им", уточни още Христов и отчете, че в много от случаите в малките населени места има недостиг на полицейски служители. Деница КИТАНОВА

11 Септември 2019 | 09:57 | Агенция "Фокус"

Парламентът ще разгледа годишния доклад за състоянието на националната сигурност на България

Парламентът ще разгледа годишния доклад за състоянието на националната сигурност на България

София. Парламентът ще разгледа годишния доклад за състоянието на националната сигурност на България. Това предвижда седмичната проектопрограма за работа на Народното събрание. Докладът е за 2018 г. Документът трябва да бъде приет с решение на Народното събрание. Такива са разпоредбите на Закона за държавна агенция „Национална сигурност“. В Закона е разписано, че председателят на агенцията представя на Министерския съвет ежегодно до 31 март годишен доклад за дейността на агенцията, а кабинетът от своя страна да го внася в Народното събрание. Депутатите ще разгледат на първо четене и промени в Законa за местното самоуправление и местната администрация. Измененията са внесени от съпредседателя на ПГ на „Обединени патриоти“ Искрен Веселинов и народния представител от ГЕРБ и зам.-председател на парламента Емил Христов. Предложените промени създават правна възможност, а не задължение, общините да изграждат звена за контрол по изпълнението на актовете на общинския съвет и на кмета на общината. На вниманието на народните представители се поставя и ратификацията на Протокола за изменение на Конвенцията за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни. След пленарния ден ще заседават 12 парламентарни комисии.

11 Септември 2019 | 07:13 | Агенция "Фокус"