СВЪРЗАНИ МНЕНИЯ

Комисар Тихомир Тотев, директор на РДПБЗН-Варна: Оставени без наблюдение огнища в стопански дворове са причина за увеличение на пожарите

Комисар Тихомир Тотев, директор на РДПБЗН-Варна: Оставени без наблюдение огнища в стопански дворове са причина за увеличение на пожарите

Комисар Тихомир Тотев, директор на Регионалната дирекция по пожарна безопасност и защита на населението (РДПБЗН), в интервю за Радио „Фокус“ – Варна.

13 Март 2019 | 18:00 | Радио "Фокус"-Варна

Комисар Тихомир Тотев, РДПБЗН – Варна: Няма рязка динамика в оперативната обстановка по линия на пожарната безопасност в областта Варна

Комисар Тихомир Тотев, РДПБЗН – Варна: Няма рязка динамика в оперативната обстановка по линия на пожарната безопасност в областта Варна

Комисар Тихомир Тотев, директор на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН )във Варна, в интервю за Радио „Фокус“- Варна. Фокус: Комисар Тотев, колко пожара са регистрирани от началото на годината до края на месец март в региона на Варна? Tихомир Тотев: За първото тримесечие варненската пожарна служба е реагирала на 854 броя произшествия, от които 388 са пожарите, а останалите са аварийно- спасителни дейности по различни поводи, свързани с влошена метеорологична обстановка,пътнотранспортни произшествия и др. Фокус: Спрямо минали години пожарите увеличават ли се или намаляват? Tихомир Тотев: Няма рязка динамика в оперативната обстановка по линия на пожарната безопасност и защита на населението във Варненска област. Съпоставими са данните за тримесечния период с този за миналата година. Фокус: Кои са най- честите причини за тях? Tихомир Тотев: Голям брой пожари са възникнали в жилищни сгради и в транспортни средства. Това потвърждава и статистиката за 10 години назад, която показва, че там, където законодателят не е предвидил контрол от страна на държавните органи за пожарна безопасност, а именно в жилищните сгради и в автомобилния транспорт, ръстът на пожарите е константна величина и традиционно там са най- големия брой произшествия. Характерно за зимния период е, че голям брой от тези произшествия са възникнали в комини. Комините се запалват при ползване на твърдо гориво, което още веднъж означава, че гражданите не са си изпълнили задълженията преди началото на отоплителния сезон, да си ги проверят и да ги почистят от сажди и действително всяка зима най- големият брой пожари са в комини поради ползването на твърдото гориво. За периода от началото на годината досега за нещастие имаме двама загинали граждани при пожари, което също е съпоставимо с миналогодишния период. Фокус: Колко екипа работят в областта? С каква техника разполагате и достатъчно ли са ресурсите за реакция при пожари или други инциденти? Tихомир Тотев: Средно през денонощието в цялата област дежурят между 45-50 служители, като дежурството се носи в 8 районни служби и два специализирани сектора – един за летище Варна и един сектор „Специализирани оперативни дейности“. През последните години благодарение на работата на нашата Главна дирекция по европейски програми и проекти на 95% техниката във Варна е обновена. Фактически всяка районна служба получи по два или три нови автомобила, те са на около 3- 4 години, което си е едно добро ниво, съпоставимо с техническото оборудване на колегите ни в Западна Европа. Нямаме основание да изискваме нова и по- съвременна техника, тъй като вече имаме. Реши се един дългогодишен проблем, който имаше пожарната, беше значително технически изостанала, но пак казвам, благодарение на работата по европейски проекти това се промени. Имаме възможност да реагираме и да се борим по- добре за намаляване на щетите от произшествия. Фокус: Колко са пожарните служби в областта? Tихомир Тотев: Общо в областта има 8 районни пожарни служби, някои от тях извършват дейност на територията на две общини. Така е решено от законодателя и организацията на нашите служби е приведена в съответствие с изискванията на закона. Не сме ние на местно ниво, които определяме къде да има пожарна служба. Общо за Варненска област, както Ви казах, са 8 районните служби с денонощни дежурства. Те си упражняват дейността в райони, определени със заповеди на министъра на вътрешните работи. Естествено, когато има необходимост и възникнат сложни пожари, е в нашите правомощия на местно ниво да предислуцираме техника от една община в друга, от една района служба в друга и да окажем пълноценна помощ за ликвидиране на сложните пожари. Марияна ВАЛЕНТИНОВА

13 Април 2018 | 10:00 | Радио „Фокус“- Варна